Kultur- og velferdsutvalg

Høgskolen har ett kultur- og velferdsutvalg ved hvert studiested. Utvalgene skal arbeide for å styrke fellesskapet, tilhørigheten og trivselen blant alle ansatte ved høgskolen.

Studiested Fredrikstad

Mandat for kultur og velferdsutvalget i Fredrikstad:

 • Utvalget skal arbeide for å styrke fellesskapet, tilhørigheten og trivselen blant alle ansatte ved studiested Fredrikstad.
 • Utvalget skal arrangere aktiviteter og skape møteplasser for ansatte på tvers av grenser for organisatorisk tilhørighet og type stilling, slik at alle ansatte blir bedre kjent med studiestedet og med hverandre. Arrangementer kan være av sosial eller kulturell art, ekskursjoner eller ulike typer idrettsarrangementer.
 • Utvalget skal bestå av 7 - 8 medlemmer og ved sammensetningen skal det så vidt mulig tas sikte på bredde med henhold til fagmiljø, studieretning, funksjon etc. En viktig rettesnor for medlemmene er å gå inn for arbeidet med entusiasme og overskudd og at man er innstilt på å yte en solid innsats for arbeidsmiljøet. Medlemmer pekes ut etter dialog mellom ledelse og utvalget.
 • Møter holdes ved behov og minst ett pr semester.
 • Utvalget tildeles årlig midler fra IR og HS budsjett.
 • Utvalget informerer om utvalget tilbud gjennom ulike interne informasjonskanaler.

Pr 2018 består Kultur- og velferdsutvalget av:

 • Cecilie Klaunes Nielsen, Studieutredning og kvalitetsutvikling
 • Hanne Holm, Eksamen
 • Iren Bringa, Renhold
 • Kari Aarøen, HS
 • Stine Torp Løkkeberg, HS
 • Trine Tingelholm, BIB
 • Trude Tonholm, HS

Studiested Halden

Mandat for kultur og velferdsutvalget i Halden:

 • Kultur- og velferdsutvalget skal arbeide for å styrke fellesskapet, tilhørigheten og trivselen blant alle ansatte ved studiested Halden.
 • Utvalget skal arrangere aktiviteter og skape møteplasser for ansatte på tvers av grenser for organisatorisk tilhørighet og type stilling, slik at alle ansatte blir bedre kjent med studiestedet og med hverandre.
 • Arrangementer kan være av sosial eller kulturell art, ekskursjoner eller ulike typer idrettsarrangementer.
 • Utvalget skal bestå av 6-7 medlemmer og ved sammensetningen skal det så vidt mulig tas sikte på bredde med henhold til fagmiljø, studieretning, funksjon etc.
 • En viktig rettesnor for medlemmene er å gå inn for arbeidet med entusiasme og overskudd og at man er innstilt på å yte en solid innsats for arbeidsmiljøet.
 • Møter holdes ved behov og minst ett per semester.
 • Utvalget tildeles årlig midler fra budsjettenhetene ved Studiested Halden.

Pr 2018 består Kultur- og velferdsutvalget av:

 • Anne Malme, HR
 • Anne-Marit Brække, Studenttjenester/LU
 • Anniken Marie Hansen, Studenttjenester
 • Ingunn Stordahl, Regnskap
 • Jan Moren, ØSS
 • Lars Øimoen, Brukernære tjenester (IKT)
 • Solveig Tordal, Eiendom
Publisert 16. mai 2018 13:45 - Sist endret 7. apr. 2020 11:14