Arbeidsstøtte

Arrangementsstøtte

Forskningsstøtte

Sidene for forskningsstøtte skal gi deg som forsker ved HiØ, god og oppdatert informasjon som er til nytte i ditt arbeid.

Innkjøp

Etiske retningslinjer for inkjøper

IT-støtte for ansatte

Tilkobling til hjemmeområde og fellesområder, epost og kalender, SAP Portal, tilgang til administrative IT-tjenester m.m. 

Lederhåndbok

Personaloppfølging, kompetanseheving, rekruttering og arbeidsavtaler, interne og sentrale regelverk. 

Læringsstøttesenteret

Læringsstøttesenteret skal bidra til utvikling av, og gi støtte til pedagogisk bruk av teknologi i undervisning (og vurdering).

Lønnsadministrasjon

Administrative rutiner, reisereglement og utgiftsrefusjoner

Organisasjonsendring

Organisasjonsendringer og omstillingsprosesser skal være preget av god informasjon og god personalbehandling.

Personvern

Om personvern for forskere, leder/saksbehandler, student, systemeier, underviser/foreleser og veileder. 

Saksbehandling og arkiv

Brukerveiledninger og rutiner. 

Studieadministrativ støtte

Sidene for studieadministrativ støtte skal gi deg som er leder, underviser, sensor og studieadministrator, informasjon som er til nytte i ditt arbeid.

Universell utforming

Universell utforming av det digitale læringsmiljøet, nettsider m.m.

HiØs handlingsplan for universell utforming.

 

Økonomi

Anskaffelser og rammeavtaler, bestillingsnummer, budsjettering, merverdiavgift, rutiner for eksternfinansierte prosjekter, rutiner, skjemaer, økonomimodell. 

Valggjennomføring

Drift IT-tjenester (lukket)