Ofte stilte spørsmål

Her kan du se om du finner svar på spørsmålet ditt. Hvis du ikke finner svaret du leter etter, kontakt oss i forskningsenheten!

Finansiering av forskning

Kan vi ta en prat om finansieringen av forskningen min?

Gjerne! Jobber du ved IR eller IT, ta kontakt med Solveig Vitanza. Hvis du jobber ved Akademiet for scenekunst, LU eller ØSS, kontakt Øyvind Fjeldbu. Forskere ved HV kan kontakte prodekan for forskning, Stefan Sütterlin. 

Kan jeg få økonomisk støtte til frikjøp for å skrive FoU-søknader?

Ved HiØ lyses det ut egne søknadsstipend to ganger i året, 1. februar og 1. september. Du kan lese mer om hvilke kriterier som gjelder, på denne siden.

Vitenskapelig publisering

Hva skal til for at en publikasjon skal regnes som vitenskapelig?

Når vitenskapelige publikasjoner skal rapporteres til Norsk vitenskapsindeks (NVI) i Cristin, forholder HiØ seg til NVIs definisjon av en vitenskapelig publikasjon. Du kan lese kriteriene på denne siden

Hvordan kan jeg nominere nye vitenskapelige publiseringskanaler?

Du kan selv melde inn publiseringskanaler til nivå 1. Les mer om prosedyrene for forslag til registeret for godkjente publiseringskanaler på NSDs nettsider. Der finner du også informasjon om hvilke kriterier som legges til grunn når man godkjenner nye publiseringskanaler.

Hva er Open Access?

Vi har egne sider om Open Access. Du kan også lese mye om denne publiseringsformen på openaccess.no.

Kan jeg få støtte til å publisere Open Access?

HiØ har et eget publiseringsfond for Open Access-publisering. Egne kriterier gjelder for å få tildelt midler fra fondet.