Europeiske finansieringskilder

Horisont 2020

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro fordelt på sju år. Norske forskningsmiljøer, næringsliv og offentlig sektor kan delta på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land. Horisont 2020 varer ut 2020.

Norges forskningsråd har gode og informative sider om Horisont 2020. Her finner du bl.a. informasjon om hvem som er NFRs eksperter (National Contact Points - NCP-er) på temaene i H2020, og hvordan du kan kontakte dem. Du finner også en oversikt over ulike kurs om H2020.

Når du skal finne relevante utlysninger innen H2020, kan det være hensiktsmessig å gå via en av disse sidene:

Horisont 2020 har et massivt arbeidsprogram som er delt inn i ulike seksjoner. De viktigste er Excellent ScienceIndustrial Leadership og Societal Challenges. Hver av disse seksjonene er igjen delt inn i ulike støtteprogrammer.

Horisont Europa (fra 1.1.2021)

Horisont Europa er EUs neste rammeprogram for forskning og innovasjon som iverksettes 1. januar 2021. Det skal med andre ord avløse Horisont 2020. 100 milliarder euro skal fordeles på forsknings- og innovasjonsprosjekter i perioden 2021-2027.

Last ned en presentasjon om Horisont Europa her

EØS-midler (EEA grants)

EØS-forskningsprogrammene dekker forskningsaktivitet i både Norge og samarbeidslandet. Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Forskningsprogrammene følger retningslinjer som ligger tett opp til EUs rammeprogram Horisont 2020 og skal styrke deltagernes kompetanse på rammeprogrammet.

EØS-forskningsprogrammene lyser ut midler til prosjekter som norske partnere kan delta i. Søker må være fra samarbeidslandet, men hvert prosjekt må ha minst én norsk partner.

Lenker

ERASMUS+

COST 

COST (European Cooperation in Science and Technology) er et europeisk forsknings- og teknologisamarbeid med deltagelse fra 37 land. Det er åpent for deltagere fra alle sektorer og fag. Formålet er å bygge nettverk gjennom å løse en felles problemstilling ("COST action"). Aktuelt for forskere og ikke-akademikere med prosjektmidler, på alle karrieretrinn.  

Lenker

Kreativt Europa (Creative Europe)

Kreativt Europa er EUs program for kulturell og kreativ sektor. Gjennom Kreativt Europa kan norske aktører innen kunst, kultur, film og TV få støtte til internasjonalt kultursamarbeid. Programmet har et budsjett på 1,46 milliarder euro i perioden 2014-2020.

Finn utlysninger

Kulturrådets sider om Kreativt Europa

Europeiske fellesprogrammer (Joint Programming Initiatives –JPIs)

Norske forskere, aktører i næringsliv og offentlig sektor, kan søke prosjektmidler gjennom felles europeiske utlysninger der Norge deltar, kalt Joint Programming Initiatives (JPI). De felles utlysningene tar som regel utgangspunkt i ulike tematiske utfordringer. For å kunne søke må norske deltagere samarbeide med partnere fra andre land.

Finn utlysninger

ERA-NET

ERA-NET er et samarbeid mellom europeiske lands forskningsprogrammer som sammen med JPIs skal samordne offentlig finansiert forskning på en bedre måte og skape et europeisk forskningsområde (European Research Area - ERA). 

Eurostars

Eurostars støtter internasjonale innovative prosjekter ledet av små og mellomstore bedrifter som driver FoU-virksomhet. Eurostars har en "bottom-up"-tilnærming og støtter utviklingen av innovative produkter, prosesser og tjenester som raskt er omsettelige i markedet, og som bidrar til å forbedre folks dagligliv verden rundt. Eurostars er blitt omhyggelig utviklet for å dekke de spesifikke behovene som små og mellomstore bedrifter har.

Forskningsinstitusjoner som Høgskolen i Østfold kan være partner i et Eurostars-prosjekt. 

European Science Foundation

AXA Research Fund

Norwegian Institute at Athens (NIA)

Publisert 6. sep. 2019 12:48 - Sist endret 20. mars 2020 11:53