Aktuelle utlysninger

Finansieringskildene er delt inn i nasjonale, nordiske og europeiske. Klikk deg videre for å komme til selve listene. De er ikke uttømmende, så hvis du savner en finansieringskilde som burde vært representert her, ta gjerne kontakt med forskningsadministrasjonen.

Nasjonale finansieringskilder

Norges forskningsråd, DIKU, RFF Viken, Kulturrådet mfl.

Nordiske finansieringskilder

Nordforsk, NOS-HS mfl.

Europeiske finansieringskilder

Horisont 2020, EØS-midler, Kreativt Europa mfl.