Nordiske finansieringskilder

Her finner du kort informasjon om og lenker til utlysninger med nordisk nedslagsfelt.

Forte

Forte er et svensk statlig forskningsråd som finansierer vitenskapelig forskning for menneskers helse, arbeidsliv og velferd. Hvert år fordeler Forte ca. 600 millioner SEK til både grunnleggende og behovstyrt forskning. Det handler om alt fra enkelte prosjektbidrag til satsinger for å bygge opp forskningsmiljøer i verdensklasse. Forte fordeler også penger med den hensikt å stimulere forskningssamarbeid over grensene, både i EU og i den øvrige verden.

Formas

Formas er et svensk statlig forskningsråd for bærekraftig utvikling. De finansierer bl.a. forskning og innovasjon. Virksomhetsområdene er innenfor miljø og samfunnsbygging. Norske forskningsinstitusjoner kan være aktuelle som partnere.

Joint Committee for Nordic research councils in the Humanities and Social Sciences (NOS-HS)

The Joint Committee for Nordic research councils in the Humanities and Social Sciences (NOS-HS) er et samarbeid mellom forskningsrådene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige som har ansvar for forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap. NOS-HS ønsker å forbedre informasjonsutvekslingen mellom de nordiske forskningsrådene. Komiteen støtter også samarbeid mellom nordiske forskere gjennom å finansiere nordiske orienteringsworkshoper.

Letterstedska föreningen

Foreningens oppgave er ifølge vedtektene å fremme fellesskapet mellom de fem nordiske landene med tanke på industri, vitenskap og kunst. Foreningen består av en svensk, en dansk, en norsk, en finlandsk og en islandsk avdeling. Den svenske avdelingens styre er også foreningens hovedstyre. Foreningens virksomhet består bl.a. av utdeling av bevilgninger til nordiske formål.

NordForsk

NordForsk er en organisasjon under Nordisk ministerråd som finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur.

Nordic Energy Research

Finn utlysninger

NOVO Nordisk Foundation

The Swedish Institute for Educational Research

Vetenskapsrådet

Publisert 6. sep. 2019 12:49 - Sist endret 23. mars 2020 08:46