Publiseringsstipend

Føringer for 2019

I 2019 er det avsatt midler til 10 publiseringsstipend, hvert pålydende 50 000 kroner. Utlysningen vil skje avdelingsvis, sannsynligvis i januar. Forutsetningen er at midlene skal resultere i et manus til minst én publikasjon på nivå 1 eller 2 i 2019. Kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt nivå er også aktuell «publiseringskanal». Tildelte midler kan benyttes til konferanser, møte- og reisevirksomhet, relevante driftsutgifter samt frikjøp etter avtale med egen leder. Stipendmottakere skal også synliggjøre forskningsresultatene på HiØs nettsider i form av populærvitenskapelig formidling, og de skal sørge for at selve publikasjonene (i form av postprint-versjon eller publisert versjon) egenarkiveres i HiØ Brage.

Følgende elementer vil vurderes ved søknadsprioritering:

 • Gjennomførbarhet (realistisk fremtidsplan).
 • Relevans for mål og veivalg i høgskolens strategiske plan (2019–2022)
 • Relevans for høgskolens ph.d.-satsing.
 • Inntil to stipend kan prioriteres til «unge forskere» (<=40 år).
 • Søkere som ikke har fått tildelt publiseringsstipend i 2017 og 2018, vil prioriteres.

Søknaden må inneholde følgende:

 1. Tentativ publikasjonstittel
 2. Planlagt tidsskrift/publikasjonskanal
 3. Mål med artikkel/publikasjon
 4. Forfattere/medforfattere
 5. Fremdrift og aktuell status som sannsynliggjør publikasjonsmulighet i 2019
 6. Plan for populærvitenskapelig formidling (Forskningsdagene, Litteraturhuset i Fredrikstad, o.l.)

Tildeling

Beslutning om tildeling fattes i samråd mellom forskningsenhet og prorektor/leder av høgskolens sentrale FoU-utvalg.

Antall søknader avdelingene kan sende

 • Helse og velferd kan sende fire søknader.
 • Ingeniørfag kan sende tre søknader.
 • Lærerutdanning kan sende fire søknader.
 • Informasjonsteknologi kan sende tre søknader.
 • Økonomi, språk og samfunnsfag kan sende tre søknader.
 • Akademi for scenekunst kan sende én søknad.
Publisert 14. mai 2018 15:06 - Sist endret 22. jan. 2019 14:55