Grupper og utvalg

Her finner du informasjon om sammensettingen av FoU-relaterte utvalg ved Høgskolen i Østfold og tilknyttede mandater. Retningslinjene for forskningsgrupper og for FoU-ledere lokalt på avdelingene finner du også her.