Publiseringsutvalget

Publiseringsutvalget skal gi råd om NVI-rapportering i de tilfeller hvor biblioteket er i tvil og/eller det er uenighet med fagmiljøet. Utvalget vurderer publikasjoner der det hersker tvil om de oppfyller alle de fire kriteriene NVI/CRIStin opererer med.

Biblioteksjef forbereder og sender saker til publiseringsutvalget. Ansatte kan også sende inn saker. Biblioteksjef har møte- og talerett.

Leder

Jo Ese (prorektor for samhandling og samfunnskontakt)

Medlemmer

Trine Eker Christoffersen, forskningsdirektør

Arnstein Hjelde (dosent, LU)

Elin Nesje Vestli (professor, ØSS)

Anders Nordahl-hansen (professor, LU)

Sekretær

Torunn Skofsrud Boger (biblioteksjef)

Publisert 14. mai 2018 12:10 - Sist endret 7. feb. 2020 15:53