2017

Publisert 14. des. 2017 21:59

Midlene til søknadsstipend i 2017 ble revet bort i full fart. Dette var altså midler til å skrive søknader om eksterne forskningsmidler. Det vil bli slike midler i 2018 også, men det blir noen endringer: Det innføres to søknadsfrister og avdelingene må gå inn med en egenandel (1/3). Det gis kun støtte til søknader om FoU-prosjekter, og HiØs andel må være minst 250 tusen kr.

Publisert 13. des. 2017 10:55

Det vil også i 2018 vil bli anledning til å søke om publiseringsstipend. Som tidligere vil det bli midler til 10 stipend á 50 tusen kroner. Utlysningen vil skje avdelingsvis, sannsynligvis i januar. Nytt denne gangen er at søknadene som avdelingene prioriterer skal behandles av forskningsenheten, i samråd med prorektor.

Publisert 11. des. 2017 19:47

Annethvert år tar Forskningsrådet en gjennomgang av de norske forskningsinfrastrukturene. Nå er tiden inne for forskningsmiljøene til å komme med innspill til nye infrastrukturer innenfor NFRs prioriterte forskningsområder (se nedenfor). NFR ønsker begrunnede innspill på behov for ny eller oppgradert infrastruktur innenfor alle forskningsområdene. Se brev fra NFR HER.

Publisert 7. des. 2017 14:16

Professor Jane Mattison Ekstam ved ØSS har vært på besøk på Universitetet i Teheran i 10 dager, der hun holdt gjesteforelesninger og seminarer for studenter og fagfeller. Dette reisebrevet gir et interessant bilde av Janes opphold:

Publisert 6. des. 2017 06:41

ResearchGate har vært nødt til å begrense tilgangen til nesten 2 millioner vitenskapelige artikler etter trusler om rettsforfølgelse fra en koalisjon av utgivere (blodsugere?), inkludert Elsevier og American Chemical Society (ACS), iflg. Times Higher Education (9. november). Dette er resultatet etter flere måneder med konflikt mellom organisasjonene. Konsekvensen er at for å få gratis tilgang på artikler som tidligere var fritt tilgjengelige for nedlasting, må man nå forespørre forfatterne direkte (takk for tips, Tore Buarøy). Elsevier er for øvrig verdens største forlag for medisinsk og vitenskapelig litteratur.

Publisert 30. nov. 2017 20:11

Høgskolestyret behandlet en sak om sidegjøremål på møtet 23. november. Bakgrunnen var trolig at riksrevisor PK Foss nå krever mer åpenhet omkring slike ting. Riksrevisjonen framhever Norges handelshøgskole (NHH) som et forbilde. HiØ har derfor brukt NHHs retningslinjer som utgangspunkt for forslaget som ble lagt fram for høgskolestyret.

Publisert 29. nov. 2017 05:52

Mosseregionen inviterte i forrige uke til konferansen «Smart by og smart samfunn». Micco Grönholm holdt et inspirerende innlegg om hvordan Helsingborg kommune har blitt «verdens beste kommune». Hemmeligheten er å tørre å gjøre/prøve/innføre ting med høy risiko for at det ikke går bra, og lære av de tingene som slo feil. Mantraet er at det er ved å gjøre feil det skapes endring og forbedring. For å lykkes med dette må det være en kultur der det er lov å gjøre feil. Albert Einstein: A person who never made a mistake never tried anything new. Hvordan er kulturen er i ditt jobbmiljø mhp. å gjøre feil?

Publisert 23. nov. 2017 21:05

Skiskytter Ole Einar Bjørndalen refererte følgende til Aftenposten 23.11, i forbindelse med Petter Northugs spark til landslagsledelsen: «Er du trønder, så er det uskrevne regler om at du kan kødde med hva som helst. Er du østlending som skal prøve på det samme, så fungerer det ikke. Trøndere og nordlendinger har lov til å gjøre hva som helst.» Det er fristende å tipse om denne videosnutten: som handler om: Hvordan bli ekte trønder og legge bak seg Oslokulturens ironiske stengsler og urbane hemninger (NB dette er ikke for sarte sjeler).

Publisert 21. nov. 2017 16:30

Prorektor og deler av forskningsenheten var samlet i Strømstad denne uka, med den hensikt å studere innspillene fra avdelingene til PhD-utredningen, og ut fra dette se om det var mulig å finne ut hvilket av de foreslåtte områdene som har det beste fundamentet for en PhD-satsing.

Publisert 16. nov. 2017 20:56

Det er ikke så ofte vi hører om håndtering av de mest evnerike barna i norsk skole. Det kan virke som det er mer fokus på «problembarna». Sist ute var Christian Tybring-Gjedde (Frp) med en quick-fix-løsning, der han foreslår å samle bråkmakerne i egne klasser og gi dem autoritære lærere. Forskning som viser at dette ikke er en god ide tilbakeviser han, og når forskere kaller ham kunnskapsløs, kaller han det de sier for sosionomgnål (Dagsnytt 18, 7.11 2017 på NRK P2 og NRK 2).

Publisert 15. nov. 2017 06:39

Ordet i tittelen kunne vært løsningsord i Rolf Hansens lørdagskryssord i Dagblad-Magasinet. Her er det imidlertid en betegnelse på Geir Torgersens doktorgradsarbeid som ble avsluttet i oktober (2017). Torgersen har trolig hatt en hektisk periode i høst, med doktordisputas og ny jobb som dekan på IR. Han er forøvrig den eneste dekanen som har disputert siden jeg begynte på HiØ i 2005.

Publisert 13. nov. 2017 06:53

Resultatbasert omfordeling – RBO – forstås ved HiØ som en modell for å fordele penger til avdelingene basert på vitenskapelig publisering og formidling. Flere innlegg på denne bloggen har omtalt RBO, senest i forrige uke, HER.

Publisert 9. nov. 2017 20:50

I et tidligere innlegg ble forslaget til ny modell for avdelingsvis fordeling av midler basert på ansattes publisering, populært kalt RBO – Resultatbasert omfordeling. Som nevnt opereres det med forskjellig poengskala for formidling og nivåpublisering. For nivåpublisering brukes den nasjonale skalaen:
– Artikler i vitenskapelig tidsskrift gir for hhv. nivå 1 og 2: 1 og 3 poeng
– Artikler i antologier gir for hhv. nivå 1 og 2: 0,7 og 1 poeng
– Monografier (MN) gir for hhv. nivå 1 og 2: 5 og 8 poeng

Publisert 8. nov. 2017 06:38

I forrige uke var det Halloween 31. oktober, og, det visste du kanskje ikke, de dødes dag 1. november, iflg. katolsk tro riktig nok. Døde folk ja, de som ikke er brent i …., jeg mener ikke er kremert, lever videre i folks minner og ofte i et lovtomt rom. I Norge har vi skjelettutvalget som skal passe på slike ting, men de må ofte melde pass når det kommer til ikke-fredet gravmateriale. Eksempler på det kan være nyere kapeller og krypter, nedlagte gravplasser fra hospitaler og fengsler eller samiske kirkegårder som fremdeles er i bruk.

Publisert 6. nov. 2017 08:35

Det har blåst på toppen i SSB den siste tida, fordi ledelsen har brukt den nasjonale publiseringsindikatoren som et viktig kriterium for omplassering av ansatte i forbindelse med omorganisering og reduksjon av forskningsavdelingen. Bare forskere som har vist at de kan publisere på nivå 2 er funnet verdige til å fortsette. Dette har selvsagt ført til ramaskrik i sektoren og innkalling av SSB-direktøren på teppet til finansminister Siv Jensen. Torsdag 9.11 ble det kjent at SSB-direktøren har trukket seg fra stillingen, visstnok pga. manglende tillit hos finansministeren.

 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.