2018

Publisert 6. des. 2018 11:25

Den trettende Munin-konferansen om Open Access, Open Data og Open Science gikk av stabelen 28.-29. november – med et rekordantall deltakere: 195 interesserte fra 16 land hadde tatt turen til Tromsø og UiT.

Publisert 5. des. 2018 10:43

Hei alle!

Publisert 29. nov. 2018 19:28

Undertegnede var forrige uke på nasjonalt seminar om behandling av uredelighetssaker etter forskningsetikkloven, arrangert av De nasjonale forskningsetiske komiteene. Ragna Aarli, leder av Granskningsutvalget, startet med å presisere at det viktigste prinsippet innen forskningsetikk er forskningsfrihet. Uredelighet innen forskning er en trusselen mot dette prinsippet. Frihet erverves gjennom tillit til kompetanse, vurderingsevne og ansvarlighet (en ganske universell leveregel …).

Publisert 29. nov. 2018 04:30

Plan S skal IKKE ut på høring Forskningsrådet og KD er fast bestemt på gjennomføring av Plan S, til tross for store protester fra flere forskningsmiljøer. Diskusjonene som går i pressen viser stort engasjement, og mange sterke fagmiljøer uttrykker skepsis til Plan S.

Publisert 22. nov. 2018 21:02

Fagansatte fra alle høgskolens avdelinger fant nylig veien til Aud2 i Halden for å overvære det aller første institusjonelle «ph.d.-seminaret». Dekaner, studieledere og øvrig toppledelse var på plass sammen med folk vi ikke kjenner så godt fra bl.a. Medietilsynet, IFE og Visma. Det kom også en  drøy håndfull fagpersoner fra IR som heiet sin egen Frode Ramstad Johansen frem som avdelingens debutant i rollen som foredragsholder. Frode underviser bl.a. i emnet IRI32018 Digitalisering.

Publisert 22. nov. 2018 11:13

Dette er det første i en serie innlegg der vi tipser om hvordan man kan gjenkjenne et røvertidsskrift eller et piratforlag. Selv om kanalregisteret og DOAJ er viktige kilder for å vurdere om publiseringskanaler er seriøse, er det også viktig å kunne skille mellom gull og gråstein på egen hånd. Og mye gråstein er det i e-poster fra tidsskrifter/utgivere som er påfallende interessert i din forskning, og som inviterer deg til å bidra med et manuskript så snart som mulig.

April 10. Calendar on white background. 3D illustration.
Publisert 15. nov. 2018 19:49

Kortversjonene av utlysningene er nå lagt ut her.

Publisert 15. nov. 2018 12:27

Forrige uke fikk vi nok en artikkel om røvertidsskrifter (predatory journals), denne gangen i Morgenbladet (Time, Jakobsen, Indregard & Hammerstad, 2018, s. 8-12). I et tidligere blogginnlegg (6.9.2018) har jeg skrevet at vi kan stole på vurderingene som ligger til grunn for NSDs register over publiseringskanaler på nivå 1 og 2.

Publisert 8. nov. 2018 14:27

I forrige uke gikk fristen ut for å levere prosjektbeskrivelser for stipendiatløp finansiert av høgskolens strategiske midler. Det kom inn hele 23 prosjektbeskrivelser og disse er presentert i tabellen under.

Publisert 8. nov. 2018 13:44

Det er mange som ønsker å søke støtte til arrangementer via NFR, og det kan være at noen forventer å finne «frie» utlysninger av slik støtte som er uavhengig av definerte programmer/aktiviteter. Slike utlysninger finnes derimot ikke. Arrangementsstøtten som NFR lyser ut, er alltid knyttet til de ulike programmene og aktivitetene.

Publisert 1. nov. 2018 21:16

Hvorfor skal vi «på død og liv» søke om eksterne midler til å forske? Ansatte med forskningsplikt (og forskningsrett) kan vel forske likevel?

Publisert 1. nov. 2018 19:37
Før dere begynner å lese må jeg innrømme at å sammenfatte en kompleks politisk plan i et impulsivt blogginnlegg var å ta seg vann over hodet. Vel, jeg prøver: Regjeringen la 8. oktober frem revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning.
Publisert 1. nov. 2018 13:47

Det sendes nå kontinuerlig brev ut til høgskolens fagansatte om at publikasjoner skal deponeres i vitenarkivet Brage. Hva betyr egentlig det?

Publisert 25. okt. 2018 21:10

Ved Høgskolen i Østfold varierer det hvordan avdelingene praktiserer tildeling av FoU-tid. Noen har en fast prosent avhengig av stillingskategori, mens andre tildeler FoU-tid etter søknad.

Publisert 25. okt. 2018 18:34

 

Publisert 25. okt. 2018 10:22

Formidling og samfunnskontakt er en av høgskolens tre hovedoppgaver.

Publisert 24. okt. 2018 09:49

Det er mottatt fire nominasjoner til årets forskningspris:

Publisert 18. okt. 2018 21:18

Tidligere var økonomisk uttelling for formidling og vitenskapelig publisering «sauset» sammen ved at de to publikasjonsformene fikk en på forhånd bestemt andel av en sum penger som var satt av til slikt. I saksdokumentene til høgskolestyremøtet 25. oktober legges det fram forslag om å gjøre økonomisk uttelling for formidling og vitenskapelig publisering uavhengig av hverandre.

Publisert 18. okt. 2018 19:57

Som skrevet om i tidligere blogginnlegg har høgskolen det siste året hatt stor fokus på forskningsetikk. Det har vært nødvendig å tilpasse seg endringer og krav som har påvirket forskning på institusjonen, slik som Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven) som kom i 2017. HiØ har som en følge av endringer og behov revidert HiØs etiske retningslinjer og de nye retningslinjene ble godkjent av høgskolestyret i juni 2018.  Styret opprettet samtidig et Redelighetsutvalg som skal bidra til å forebygge uredelighet i forskningen og behandle saker hvor det er mistanke om brudd på vitenskapelige redelighetsnormer.

Publisert 18. okt. 2018 07:21
CRIStin-sekretariatet har  hatt sitt årlige oppstartseminar –dette er startskuddet for prosessen med registrering og kvalitetssikring av årets publikasjoner.
 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.