2018 - Side 6

Publisert 15. jan. 2018 06:44

EU-parlamentets personvernforordning skal innføres i Norge 25. mai 2018. Det vil bl.a. føre til at den enkeltes rett til å kreve at hans eller hennes personopplysninger slettes blir styrket. Dette kalles «retten til å bli glemt».

Publisert 11. jan. 2018 18:32

Høgskolestyret vedtok 14.12 å bevilge penger til følgende FoU-relevante tiltak i 2018:

Publisert 10. jan. 2018 06:32

Det er også for 2018 satt av midler til utenlandsstipend. Det er 4 «ledige» stipend pr. i dag. Det er løpende søknadsfrist og det anbefales derfor at man fremmer søknad tidlig på året dersom man vet at et utenlandsopphold vil kunne realiseres i løpet av kalenderåret. Søknader behandles av forskningsenheten, i samråd med prorektor.

Publisert 8. jan. 2018 07:36

Det er tidligere lagt ut lister som viser de beste resultatene hva gjelder publiseringspoeng og H-indeks ved HiØ. Det har også vært etterspurt ei liste som viser de beste når det gjelder ANTALL nivåpublikasjoner. Lista nedenfor viser de forskerne ved HiØ som bidro på/med 3 eller flere nivå-publikasjoner i 2016 (tall for 2017 kommer i løpet av våren).

 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.