Den store NFR fristen i 2019!

Kortversjonene av utlysningene er nå lagt ut her.

April 10. Calendar on white background. 3D illustration.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Som tidligere annonsert i bloggen har Forskningsrådet laget felles søknadsfrist for de fleste utlysningene rettet mot forskningsorganisasjoner – 10. april! Vi anbefaler forskere på HiØ, så tidlig som mulig, å sette seg inn i kortversjonen av relevante utlysninger, samt nye krav og vurderingskriterier som gjelder fra 2019.

På søknadskurset forskningsenheten avholdt for et par uker siden var det en faktor som forskerne vektla for å skrive en god prosjektsøknad – TID. For å skrive en god prosjektsøknad er det mange elementer som skal på plass, de viktigste er definert som krav gjennom utlysningen. Ta gjerne kontakt med forskningsenheten for å få hjelp til å vurdere søknaden opp mot kravene i utlysningen og generelle tips til søknadsskriving. Bruk også kollegaer til diskusjon, gjennomlesning og for å finne relevant samarbeidsnettverk.

For at høgskolen best mulig skal legge til rette for din søknad ønsker vi at du tidlig:

  • melder din interesse for å søke til FoU-leder, og sørg også for at søknaden din har en faglig forankring hos dekan.
  • kontakter forskningsenheten for søknadsstøtte og økonomienheten for budsjettbistand.

Husk at før du sender inn søknaden, må både søknaden og budsjettet være godkjent av dekan, forskningsdirektør og høgskoledirektør.

Av Solveig Kristine Østby Vitanza
Publisert 15. nov. 2018 19:49 - Sist endret 19. nov. 2019 14:18
 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.