Endring i økonomisk uttelling for formidling

Tidligere var økonomisk uttelling for formidling og vitenskapelig publisering «sauset» sammen ved at de to publikasjonsformene fikk en på forhånd bestemt andel av en sum penger som var satt av til slikt. I saksdokumentene til høgskolestyremøtet 25. oktober legges det fram forslag om å gjøre økonomisk uttelling for formidling og vitenskapelig publisering uavhengig av hverandre.

Endringen vil først og fremst få konsekvenser for formidlingskategoriene i Cristin, dvs. det som ikke er nivåpublisering (NVI). Tidligere var formidlingskategoriene inndelt i 4 økonomiske nivåer, F0, F1, F2 og F3. Det foreslås nå at en skal redusere dette til tre nivåer, F1, F2 og F3. Poengene for de nye F’ene er slik: F1 = 1 poeng, F2 = 5 poeng, og F3 = 10 poeng.

Det foreslås at hvert formidlingspoeng skal gi 2.400 kr. Dette vil i såfall bety at en F3-formidling vil kunne gi 24.000 kr i inntekt til avdelingen.

Tabellen nedenfor er hentet fra de nevnte saksdokumentene og viser sammenhengen mellom de mest aktuelle Cristin-kategoriene og de nye F’ene.

I dagens modell legges to års aktivitet til grunn. I det nye forslaget anbefales det at man heretter kun legger ett år til grunn når det gjelder uttelling for formidling, mens man for vitenskapelig publisering fortsatt skal se på produksjonen de to siste årene. Dette fordi HiØ ikke alene har kontroll på vitenskapelig publisering, mens når det gjelder formidling reflekterer det i større grad aktiviteten det enkelte år. Det foreslås at den nye ordningen skal tre i kraft fra budsjettet i 2019.

colourbox.com

Av Kjell Ove Kjølaas
Publisert 18. okt. 2018 21:18 - Sist endret 24. sep. 2019 10:53
 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.