Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN). NFR utlyser nå 1 mrd NOK

Næringslivet i Norge kan søke støtte til innovasjonsprosjekter i samarbeid med en forsker. For å gjøre det det lettere å søke, kan man sende inn en skisse før den endelige søknaden. Frist for denne var i år 29.08.18. På bakgrunn av den innsendte skissen gir Forskningsrådet uforpliktende tips og råd. De som vil satse innen nye områder, vil ha spesielt stor nytte av dette tilbudet. Man kan også gå rett på søknad som i år har frist 10.10.18. Utlysningen skjer årlig så det er vel mest aktuelt å tenke fram i tid.

Tematikk. Både små og store enheter, i alle bransjer, kan søke om støtte til innovasjonsprosjekter. Det er øremerkede midler til noen områder, mens om lag en tredel er frie midler som kan fordeles til  alle næringer. Søker man på feil program, vil NFR videresende søknaden til et passende program. Bærekraftperspektiv skal ligge i prosjektets grunnmur og MÅ forklares. I det brukerstyrte programmet er avsatt 380 mrd kr.

Søker

Forskere fra NCE, HiØ, ØF og IFE være prosjektledere eller samarbeidspartner i separate eller samme prosjekt og utarbeide søknad sammen med en eller flere næringslivspartnere.

 

NYTT fra i år

Støtte

Statstøttereglementet som har bakgrunn i et EU-direktiv er nå i fokus i NFR. Dette bestemmer maksimal støtte til 35-40% av totalbudsjettet.

Splittet aktivitet

Med bakgrunn i samme EU direktiv skal aktiviteter spesifiseres og deles opp  enten som industriell forskning eller eksprimentell utvikling.

Definere deg

I søknadsskjemaet må du definere deg i forhold til fagkompetanse (nedtrekksmenyer). 

LES MER
De som vurderer å søke støtte, kan lese mer på: forskningsradet.no/naeringsliv

Les om bedriften Ertecs erfaring med skisseordningen her.

Audun Amundsen

 

Av Audun Amundsen
Publisert 29. aug. 2018 11:19 - Sist endret 24. sep. 2019 10:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.