Innspillsrunde om Plan S

Plan S skal IKKE ut på høring Forskningsrådet og KD er fast bestemt på gjennomføring av Plan S, til tross for store protester fra flere forskningsmiljøer. Diskusjonene som går i pressen viser stort engasjement, og mange sterke fagmiljøer uttrykker skepsis til Plan S.

Innspillsrunde  om implementering av Plan S: Den internasjonale koalisjonen som står bak Plan S har nå presentert en veileder for hvordan planen skal implementeres. Denne veilederen er utgangspunkt for en nasjonal innspillsrunde i regi av Forskningsrådet som starter nå. Høringsfrist er satt til 1.februar 2019.

Les veilederen og om innspillsrunden på Forskningsrådets sider her.

Viktige punkter i veilederen om publisering: Det er tre varianter av vitenskapelig publisering som skal kunne godtas:

  1. Publisering i åpne tidsskrifter/plattformer med full åpen tilgang
  2. Publisering i abonnementstidsskrift. Det kreves da deponering i vitenarkiv og tilgjengeliggjøring umiddelbart, uten tidssperre.
  3. Det er også mulig med åpen publisering i abonnementstidsskrift hvis dette går inn på en overgangsavtale.

Open access publisering innen alle fag: Ett av ankepunktene mot open access er at det ikke eksisterer open access alternativ innen enkelte fagfelt. Det vil i forbindelse med implementering av Plan S bli arbeidet med støtte til etablering av åpne kanaler eller overgangsordninger for tidsskrift også innen fag hvor det nå er liten eller ingen dekning.

Forhandlinger Parallelt med diskusjonene rundt Plan S, forhandles det fra norsk side med de store forlagene, som man håper å bevege i retning av betaling for publisering og ikke for abonnement. Hvis forhandlingene skulle lykkes, er det rimelig å anta at vi nettopp får overgangsavtaler før full implementering av open access. Vi vet ikke annet om disse forhandlingene enn at det foreløpig ikke er brudd. Det er å håpe at det kommer en avklaring før jul.

Du kan følge med her: https://www.openaccess.no/, og om forhandlingene her. Jeg viser også til Khronos samleside for Plan S, for å følge med i debatten.

13.februar setter vi Open Access på agendaen på HiØ – Jan Erik Frantsvåg ved Universitetet i Tromsø er da invitert til å holde en gjesteforelesning i Halden. Nærmere invitasjon kommer – men hold av datoen!

 

Av Else Helene Norheim
Publisert 29. nov. 2018 04:30 - Sist endret 24. sep. 2019 10:53
 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.