Kurs i å skrive FoU-søknader – 30. oktober

Forskningsenheten inviterer til et kurs i skriving av FoU-søknader 30. oktober. Kursopplegg:

  • 10:00-10:30: Søknadsstøtte fra forskningsenheten, v/Kjell Ove Kjølaas
  • 10:30-11:00: Søknadsbehandling i Oslofjordfondet, v/Gabriela Grolms, Østfold fylkeskommune
  • 11:00-12:00: Budsjettering og formaliteter, v/Kirsti Juliussen
  • 12:00-12:30: Lunsj
  • 12:30-14:00: Søknadsskrivingstips, v/professorene Catrin Norrby (LU) og Anna-Lena Kjøniksen (IR)

Sted: VIP-rommet i Halden

Påmelding til kok@hiof.no innen 1. oktober
De som allerede har meldt seg på trenger ikke å svare.

NB! Kun 12 deltakere kan delta. Dersom flere enn 12 melder seg på vil en fordele plassene ut fra størrelsen på avdelingene: HV:3, LU: 3, IR: 2, ØSS: 2, IT: 1, AS: 1. Evt. prioritering av de påmeldte vil bli gjort i samråd med avdelingsledelsen.

colourbox.com

Av Kjell Ove Kjølaas
Publisert 11. sep. 2018 09:09 - Sist endret 24. sep. 2019 10:52
 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.