Radikale endringer i Forskningsrådets søknadssystem i 2019

Norges forskningsråd legger om søknadssystemet sitt drastisk fra og med neste år. Én viktig endring er at de fleste utlysningene som er aktuelle for forskningsorganisasjoner, vil ha én felles søknadsfrist, nærmere bestemt 10. april. Med andre ord: Rekker en ikke å søke om forskningsmidler til fristen 10. april, er det svært få finansieringsmuligheter igjen hos NFR i 2019. I tillegg til denne fristendringen justeres også både søknadskrav og vurderingskriterier.

Fra og med neste år harmoniseres nemlig krav og utlysninger fra programmer og aktiviteter innen samme søknadstype (f.eks. innen typen forskerprosjekt). Det innføres også felles prosesser for behandlingen av søknadene. I stedet for at hvert program har sitt eget ekspertpanel som vurderer søknadene, skal nå ekspertpanelene vurdere et sett av søknader uavhengig av program/aktivitet.

NFRs direktør, John-Arne Røttingen, sier i et intervju i Morgenbladet at målet med en slik søknadsbehandling er «å sikre at gode prosjekter ikke faller mellom flere stoler». De enkelte programmene vil fortsatt beskrive formålene og føringene for utlysningene, men når søknadene skal behandles, vil ekspertpanelene – i tillegg til å vurdere søknadene opp imot målrettede utlysninger – vurdere dem samlet på tvers av programgrenser innen samme søknadstype.

Ifølge NFR skal endringene bidra til at søknadsprosessen blir enklere for forskere, at NFR selv skal kunne levere bedre på regjeringas mål, og at man skal kunne sikre at de beste prosjektene får støtte.

Vi får se om det faktisk blir enklere for søkerne. Noe som er sikkert, er at det blir travle tider på nyåret. Alle som ønsker å søke om midler innenfor søknadstypene forskerprosjekt, unge forskertalenter, mobilitetsstipend eller samarbeidsprosjekt for samfunnsutfordringer og næringsutvikling i 2019, bør derfor mobilisere tidlig. Oppfordringen er: Begynn tidlig å planlegge søknaden, og ta gjerne kontakt med oss i forskningsenheten så tidlig som mulig i prosessen!

Her er viktige sider du kan forholde deg til:

Foto: Colourbox

Av Øyvind Gjems Fjeldbu
Publisert 10. okt. 2018 18:33 - Sist endret 24. sep. 2019 10:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.