2019

Publisert 23. des. 2019 10:41

Flere av oss mottar drøssevis med invitasjoner til å holde foredrag på internasjonale konferanser. Jeg tenkte derfor det kunne vært interessant å se hvor mange inviterte foredrag jeg potensielt kunne holdt i løpet av et år.

Åpning av konferansen
Publisert 19. des. 2019 11:14

HiØ var også i år representert ved ved Muninkonferansen som årlig finner sted i Tromsø. Hovedteamet er alltid forskningspublisering og kommunikasjon, med hovedvekt på Åpen forskning, men konferansen dekker samtidig flere ulike perspektiver på disse emnene. 

Publisert 10. des. 2019 23:00

Trøndere er spesielle, det vet vi jo. Tidligere stortingsrepresentant Jon Leirfall (Sp) sa bl.a. at: «Dersom man fjerner Trøndelag fra norgeshistorien, sitter man bare igjen med permene.» Og trønderne gjør seg fortsatt bemerket, ikke bare i skisporet og i fotball (!?), men også ved at de helt frivillig har gitt fra seg helseopplysninger og biologisk materiale til bruk i forskningsprosjekter.

Grafen viser humørets utvikling med alder for kvinner og menn.
Publisert 10. des. 2019 22:58

På en forskerutdanningskonferanse i Trondheim hadde jeg gleden av å høre på et foredrag av Sven Svebak (NTNU). Hans forskning omfatter mestring av belastningslidelser og sammenhenger mellom sans for humor, stress og helse. I tillegg til utallige vitenskapelige artikler har han utgitt boka «Forlenger en god latter livet?». Den er en populærvitenskapelig fagbok for alle som arbeider med mennesker. Deler av forskningen til Svebak er med utgangspunkt i HUNT - Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

Publisert 5. des. 2019 21:56

Hvilken oppfatning har norske forskere om diskutable praksiser som salamisering og gaveforfatterskap? Hva er god opplæring i forskningsetikk og hva kjennetegner en god forskningskultur? Les mer om RINO- prosjektets nye rapport om forskningsetikk. 

Publisert 20. nov. 2019 15:22

Horisont 2020 går snart inn i sitt siste år, og fra 1.1.2021 følges det av et nytt rammeprogram, Horisont Europa. Kanskje konkurransen om H2020-midler til og med kan bli noe svakere i 2020?

Publisert 18. nov. 2019 16:29

ORCiD (Open Researcher and Contributor ID) er en internasjonal standard for unik identifisering av forskere. Har du en ORCiD-identifikator er den knyttet til forskningsaktivitet din, og ikke institusjonen du er ansatt ved, og den kan derfor benyttes i hele forskerkarriéren din.

Publisert 6. nov. 2019 11:13
Publisert 6. nov. 2019 11:06

Det er en stund siden det har blitt blogget om etableringsarbeidet for satsingsområdet Det digitale samfunn, men de som ønsker å lese om dette mellom bloggposter kan finne utfyllende informasjon på våre nettsider.

Publisert 24. okt. 2019 06:52

Fagfellevurdering er en veletablert metode for å kvalitetssikre vitenskapelige publikasjoner. Metoden ser ut til å ha fått sin spede begynnelse i medisinfaget på 1700-tallet, men siden den gang har den blitt mye mer spesialisert, og den brukes i dag innen de fleste fag. Ja, den utgjør så å si selve fundamentet for å kunne hevde med stor grad av sikkerhet at vi har med en god vitenskapelig publikasjon å gjøre!

Publisert 23. okt. 2019 06:32

Selv om Open Access betyr at vitenskapelige artikler ligger åpent tilgjengelige, er det som regel ikke gratis å publisere i et Open Access-tidsskrift. For å få dekket utgiftene til publisering må forfattere ofte betale en publiseringsavgift eller APC (Article Processing Charge), som varierer fra tidsskrift til tidsskrift og fra utgiver til utgiver. En APC er en administrativ avgift som skal dekke redaksjonelle og tekniske prosesser knyttet til publiseringen, og har ingen sammenheng med copyright-rettigheter.

Research Character And Folders Meaning Gathering Data 3d Rendering
Publisert 22. okt. 2019 06:26

Egenarkivering i Brage

Publisert 20. okt. 2019 21:15
Publisert 17. okt. 2019 21:06

Inspirert av at oktober er nasjonal sikkerhetsmåned oga t jeg nettopp har lest boka Systemfeil av Edward Snowden, fikk jeg lyst til å lire av meg noen kloke(?) ord om personvern. 

Publisert 11. okt. 2019 11:34

Det er mange muligheter å øke forskningsaktivitet på HiØ. I begynnelsen av oktober fikk jeg flere forespørsler om hvordan kan HiØ lykkes i offentlig sektor-ph.d. prosjekter. Fra utlysningstekst på NFR nettsider offentlig ph.d. beskrives på følgende måte:

Person profil med dummy-info
Publisert 10. okt. 2019 10:49

Her finner du veiledning til vedlikehold av personprofil. Du kan også kontakte lokal web- ansvarlig på avdelingen. 

Mikrofon
Publisert 10. okt. 2019 06:46

Ifølge en undersøkelse om formidling blant fagansatte ved HiØ mot slutten av 2018 er det mange som ikke er klar over ordningen der din avdeling får bevilget penger for din formidlingsinnsats. 

Publisert 26. sep. 2019 19:34
Publisert 25. sep. 2019 18:24

I februar 2019 ble det tatt initiativ til å danne et nytt nasjonalt nettvern kalt NORNESK. Forkortelsen står for Norsk Nettverk for Systematiske Kunnskapsoppsummeringer. På stiftelsesmøtet var Høgskolen i Østfold representert ved Vigdis Abrahamsen Grøndahl. Hensikten til NORNESK skal være å øke bruken av systematiske kunnskapsoppsummeringer innen alle fagområder. Du kan lese mer om nettverket her: https://www.nmbu.no/fakultet/landsam/diverse/node/36804

Publisert 24. sep. 2019 10:55

Det kan være utfordrende å orientere seg i jungelen av utlysninger av forskningsmidler. Men frykt ikke! HiØs nettsider for forskningsstøtte hjelper deg å navigere i dette uoversiktlige terrenget via siden Aktuelle utlysninger.

 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.