Æ e trønder æ, det e itj dårlig bærre det!

Trøndere er spesielle, det vet vi jo. Tidligere stortingsrepresentant Jon Leirfall (Sp) sa bl.a. at: «Dersom man fjerner Trøndelag fra norgeshistorien, sitter man bare igjen med permene.» Og trønderne gjør seg fortsatt bemerket, ikke bare i skisporet og i fotball (!?), men også ved at de helt frivillig har gitt fra seg helseopplysninger og biologisk materiale til bruk i forskningsprosjekter.

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag - HUNT – omfatter 140.000 nordtrøndere som har deltatt i fire innsamlingsrunder siden oppstarten i 1984. Dette gjør HUNT til en svært betydningsfull samling av helsedata og biologisk materiale, også i internasjonal sammenheng.

Eksempler på fagområder det forskes på er: Kreft, hjerte- og karsykdommer, demens, fedme, psykiske plager, diabetes, muskel- og skjelettplager, lunge- og luftveissykdommer, allergi, rusproblemer, søvnvansker, hodepine, ungdomshelse, økningen i antall uføretrygdede og økt bruk av medikamenter.

Tilgang til HUNT-materialet: Tilgang til egen datafil og biologisk materiale kan gis etter søknad og inngått avtale. En slik avtale gir rettigheter til å forske på en eller flere bestemte problemstillinger i en tidsavgrenset periode, og til å publisere et bestemt antall artikler.

Hvem kan søke? Alle prosjekter med en prosjektleder tilknyttet et norsk forskningsmiljø kan søke om bruk av HUNT-materiale. Prosjektleder må ha forskningskompetanse (doktorgrad). Det leveres kun ut data til prosjekter som har godkjenning fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Data kan også brukes i studentoppgaver.

Av Kjell Ove Kjølaas
Publisert 10. des. 2019 23:00 - Sist endret 10. des. 2019 23:00
 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.