Horisont 2020 og Horisont Europa - en oppdatering

Horisont 2020 går snart inn i sitt siste år, og fra 1.1.2021 følges det av et nytt rammeprogram, Horisont Europa. Kanskje konkurransen om H2020-midler til og med kan bli noe svakere i 2020?

Struktur Horisont Europa. Hentet fra Europakommisjonens nettsted.

Det hevdet i alle fall Gabriella Lovasz fra Europa Media som holdt et introduksjonskurs om Horisont Europa i Forskningsrådets lokaler 19. november. Konkurransen kan bli svakere fordi mange enten er "leie av H2020", eller kanskje heller fordi de posisjonerer seg inn mot Horisont Europa. 

Når det gjelder Horisont Europa (forkortet HEU), så vil det nye rammeprogrammet være en evolusjon, ikke en revolusjon av H2020. Mye av H2020 videreføres altså, men med noen justeringer. Det vil blant annet bli sterkere fokus på innovasjon, åpenhet (f.eks. hva gjelder publikasjoner og forskningsdata) og bærekraft

Om impact er viktig i H2020, vil det om mulig bli enda mer sentralt i HEU. FNs bærekraftsmål vil således ligge til grunn for en mission-orientert tilnærming i HEU. Denne tilnærmingen fokuserer på globale utfordringer, og den innføres i et forsøk på å øke virkningen (impact) av forskningen og for å gjøre det lettere for EU-borgerne å forstå hvorfor det er viktig å satse på forskning. Mekanismene for å kontrollere hvilken impact EU-finanserte forskningsprosjekter faktisk har, vil også bli sterkere. 

På bildet som illustrerer dette blogginnlegget, ser dere for øvrig at HEU deles inn i tre pilarer:

  1. Excellent Science
  2. Global Challenges and European Industrial Competitiveness
  3. Innovation (med opprettelsen av et eget European Innovation Council)

Avslutningsvis kommer noen tips til relevant lektyre for dem som ønsker å sette seg mer inn i HEU: 

Av Øyvind Gjems Fjeldbu
Publisert 20. nov. 2019 15:22 - Sist endret 20. nov. 2019 15:23
 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.