Muninkonferansen 2019

HiØ var også i år representert ved ved Muninkonferansen som årlig finner sted i Tromsø. Hovedteamet er alltid forskningspublisering og kommunikasjon, med hovedvekt på Åpen forskning, men konferansen dekker samtidig flere ulike perspektiver på disse emnene. 

Åpning av konferansen

Wilhelm Widmark, bibliotekdirektør ved Stockholms universitetsbibliotek og styreformann ved UiTs biblioteksstyre, åpnet konferansen. (Foto: Torunn Skofsrud Boger)

Denne konferansen, som var den fjortende i rekken, ble avholdt 27. og 28. november, med to utsendinger fra biblioteket og Forskningsenheten ved HiØ tilstede. 

I løpet av konferansen fikk vi blant annet høre den vitenskapelige publiseringens historie tilbake til 1850 (for å bli minnet på at det jo ikke er slik at denne historien alltid har vært preget av de store forlagenes økonomi), vi fikk den ferske nyheten om at Sverige har fulgt etter Norge og landet en avtale med Elsevier, og vi hørte forskere og bibliotekarer fra land som Mexico og Irland be om at vi må jobbe raskere for ​Åpen publisering i solidaritet med land som ikke har råd til å betale de dyre APC-ene. 

Munin er kjent for å være en solid konferanse på området, med keynote-speakere fra hele verden. Flere av gjengangerne fortalte oss at årets konferanse var den hittil beste, og et besøk neste gang anbefales for alle som er opptatt av Åpen vitenskap, Åpen publisering og synliggjøring av forskning. 

Årets konferanse fokuserte spesielt på deling av forskningsdata, Åpne data, og hvordan disse på best mulig måte kan lagres, kurateres og gjenbrukes. Flere av foredragene tok for seg ulike perspektiver på dette temaet. Dette er et forholdsvis nytt område innenfor Åpen forskning, og biblioteket og Forskningsenheten ved HiØ jobber med å heve kompetansen vår innenfor dette feltet. Åpne data er noe du som forsker vil møte på ganske raskt - og da skal vi stå klare til å veilede deg. I mellomtiden kan det være verdt å kaste et blikk på programmet og de streamede foredragene fra Munin 2019. 

Av Torunn Skofsrud Boger, biblioteksjef
Publisert 19. des. 2019 11:14 - Sist endret 19. des. 2019 11:14
 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.