NFRs søknadfrist nærmer seg! – 10. april.

Den samlede søknadsfristen til NFR 10. april nærmer seg og det er viktig å huske på prosedyrene ved HiØ før søknad kan sendes. Jeg skal minne dere kort om våre interne prosedyrer og gi noen tips fra NFRs nettsider for innsending av søknader.

Husk «Interne rutiner for å kvalitetssikre og godkjenne søknader om eksterne forskningsmidler»

HIØ prosedyrer angående kvalitetssikring av søknader om ekstern forskningsmidler. Første epost angående NFRs samlede søknadsfrist ble sendt 15. november 2018 av forskningsdirektøren. I mellomtiden har forskerne hatt mulighet til å få hjelp fra forskningsenheten og økonomienheten mhp søknadsarbeid. Kort oppsummert så må både søknaden og budsjettet være godkjent av dekan, forskningsdirektør og høgskoledirektør før innsending.

Kilde: Colourbox

Noen tips fra NFR:

Kan en søknad sendes inn flere ganger?

«Frem mot fristen kan du sende inn søknaden på nytt så mange ganger du ønsker. Ved fristens utløp er det den sist innsendte versjonen av søknaden som blir registrert som mottatt hos oss.»

Hvordan vet jeg at alt er fylt ut riktig i søknaden min?

«Bruk funksjonene «Sjekk siden» og «Sjekk hele» for å kontrollere søknadsskjemaet underveis.»

Hvor mye tid trenger jeg å fylle ut søknadsskjema?

«Beregn nok tid. Det er ditt ansvar som søker å beregne nok tid til utfylling og innsending av søknaden.»

Er det en vakttelefon?

«Vakttelefon for søkere – tlf. 22 03 72 00. Telefonen er betjent torsdag 4., fredag 5., mandag 8., og tirsdag 9. april kl. 08.00–15.45, og fra kl. 08.00 til kl. 13.00 onsdag 10. april. Får du ikke svar på vakttelefonen, kan du ringe Forskningsrådets sentralbord på tlf. 22 03 70 00.»

Lykke til! 🙂

Hilsen Ivan

Av Ivan Dragicevic
Publisert 29. mars 2019 08:58 - Sist endret 24. sep. 2019 10:54
 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.