Om å ha noe på si’

 

Det er to år siden sist jeg skrev om sidegjøremål ved HiØ.  Mye vann har rent ut i havet siden den gangen, og HiØ har sikkert ansatt mange nye i løpet av disse to årene. Her kommer derfor en justert reprise av innlegget. 

Sidegjøremål er betegnelsen på lønnet og ulønnet arbeid som ansatte utfører, og verv som de har, i tillegg til sin ordinære stilling ved HiØ. Arbeid som utføres gjennom et foretak eller selskap, som helt eller delvis eies av den ansatte, anses også som sidegjøremål. Det samme gjelder eierinteresser i enkeltpersonforetak og eierandeler i selskaper, Ansatte skal som hovedregel melde sine sidegjøremål til HiØ. Meldeplikten gjelder også eierinteresser i enkeltpersonforetak og eierandeler i selskaper. 

Det gis unntak for meldeplikt for følgende sidegjøremål: 

  1. Medlemskap i eksterne sakkyndige komiteer eller bedømmelseskomiteer
  2. Ekstern sensorvirksomhet
  3. Referee for fagtidsskrift
  4. Enkeltstående mindre undervisningsoppdrag, faglige foredrag, formidlingsoppdrag og
  5. Oppdrag som fagekspert
  6. Virksomhet av begrenset omfang som anses som en del av høgskolens samfunnsansvar
  7. Faglige verv som følger med den ansattes hovedstiling
  8. Ubetalte verv og innsats av begrenset omfang for frivillige organisasjoner
  9. Verv i fagforening og medlemskap i politisk parti

I retningslinjene står det bl.a. at registrerte sidegjøremål (ikke unntakene ovenfor) og eierandeler vil bli offentliggjort

Her finner du retningslinjene for sidegjøremål ved HiØ

Av Kjell Ove Kjølaas
Publisert 6. nov. 2019 11:13 - Sist endret 19. nov. 2019 14:05
 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.