Over og ut med Oslofjordfondet!

Fra 1. januar 2020 vil det bli ett regionalt fond per nye fylkeskommune. Deler av Oslofjordfondet og Hovedstadsfondet vil da fordeles på RFF Viken og RFF Vestfold-Telemark.

For HiØ er det selvsagt RFF Viken som gjelder. Det blir spennende å se hvilke fagområder som blir prioritert. Da Oslofjordfondet ble etablert var det jo en lang prosess for å finne områder som de fire fylkene kunne enes om. Nå går to av fylkene ut og et nytt kommer inn. Siden Akershus har omtrent dobbelt så mange innbyggere som Østfold og Buskerud til sammen, kan det jo tenkes at det blir tøff dragkamp. Inntil det nye Fylkestinget for Viken har vedattt en ny regional plan, vil de regionale planene for de gamle fylkene videreføres. Det foreligger ikke noe budsjett for Vikenfondet foreløpig.

Kjell Øygarden er i dag er sekretariatsleder for RFF Hovedstaden. Mye tyder på at han får denne rollen i RFF Viken. Søkere som har pågående prosjekter i Oslofjordfondet vil ikke merke endringen i fondsregionen. Sekretariatsleder for Oslofjordfondet, Lill Irene Cressey, vil følge opp pågående prosjekter videre.

Kjell Øygarden, blir trolig sekretariatsleder for Vikenfondet.
Av Kjell Ove Kjølaas
Publisert 30. aug. 2019 01:15 - Sist endret 24. sep. 2019 10:55
 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.