Forskningsrådets søknadsfrister 2021

Forskningsrådet har nå fastsatt de største søknadsfristene for 2021. Forskerprosjekt-utlysningene får søknadsfrist 10. februar og Kompetanse- og samarbeidsprosjekter får frist 17. februar. Den utsatte Forskerprosjekt-utlysingen Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt, får også frist 10. februar.

Bilde: Colourbox.com

For å bidra til at sektoren kan få prosjektene i gang i løpet av året som det blir søkt, har forskningsrådet flyttet de store søknadsfristene til februar. Forskningsrådet har de siste årene jobbet med å gjøre søknadsprosessen enklere for søkerne. Forskningsrådet sender hvert år ut opptil flere evalueringsskjemaer. Her har søkerne bl.a. gitt tilbakemelding om at det er ønskelig med raskere tilbakemelding på søknadene de sender. En av årsakene til at behandlingstiden tidligere har vært såpass lang er på grunn av ferieavvikling for norske og internasjonale fageksperter. Målet er nå å kunne gi tilbakemelding til søkerne før sommeren 2021.

Forskningsadministrasjonen vil sende fortløpende informasjon om de nye utlysningene. Se også HiØs veileder for søknader om eksternfinansierte forskningsmidler. Hvis du vil drøfte mulighetene rundt en prosjektidé eller utlysning, er det bare å ta kontakt med oss. Vi planlegger også kompetansehevende tiltak i løpet av høstsemesteret.

Forskningsrådets søknadsfrister 2020

I år ble det levert inn totalt 2363 Forskerprosjekt-søknader til maifristen. Av disse var 16 søknader med HiØ som koordinator eller partner. Fem av HiØs fagavdelinger var involvert i søknader til årets forskerprosjekt-utlysning (LU, IT, ØSS, HV og IR).

Forskningsrådet har fortsatt flere utlysninger i 2020. Kompetanse og samarbeidsprosjekter har søknadsfrister i september, november og noen løpende frister.

Innovasjonsprosjektene har stort sett løpende frister med unntak av Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor som har søknadsfrist 16. september.

Se flere av forskningsrådets utlysninger her. 

Av Solveig Østby Vitanza
Publisert 11. juni 2020 11:15 - Sist endret 12. juni 2020 20:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.