Har din forskningsgruppe en kontaktbibliotekar?

Vi ønsker å starte bloggåret 2020 med å informere om bibliotekets ordning for kontaktbibliotekarer for forskningsgrupper. Bibliotekarene kan bistå med blant annet litteratursøk, publiseringsveiledning og bistand til ulike former for forskningsformidling.

(Foto: Colourbox)

Stadig flere forskningsgrupper ved HiØ har en kontaktbibliotekar knyttet til seg. Samarbeidet har ulike former, der noen har en bibliotekar tett knyttet til seg gjennom f.eks. deltakelse på alle møter i gruppen, henter andre inn bibliotekfaglig kompetanse under ulike faser i prosjektene. Bibliotekaren kan blant annet delta med informasjon og presentasjoner av ulike temaer på møter i forskningsgruppen, og hjelpe til med å legge til rette for forskningsformidling på ulike arenaer.

Forskningsgruppene skal utarbeide sin egen forskningsstrategi som skal inneholde kortsiktige og langsiktige prosjekt- og publiseringsmål, og til dette kan bibliotekarene bistå med blant annet

 •  Litteratursøk og kunnskapsinnhenting
 • Systematiske søk i tett samarbeid med forskerne
 • Innføring og veiledning i aktuelle spesialdatabaser, inkludert søkekurs for gruppen/enkeltforskere
 • Vurdering av aktuelle publiseringskanaler ut fra formelle kriterier
 • Referansehåndtering ut fra ulike forfatterveiledningene i ulike tidsskrift, samt EndNote
 • Publiseringsveiledning
 • Åpen tilgang og publiseringsstøtte
 • Veiledning i CRIStin, registrering og bruk av data
 • Siteringsindekser
 • Feeds og alerttjenester
 •  Utstillinger og formidling av FoU-arbeider

Forskningsgruppene er velkomne til å ta kontakt med biblioteket for å bli knyttet opp mot en kontaktbibliotekar ut fra de ulike behovene akkurat deres gruppe har.

Av Torunn Skofsrud Boger
Publisert 16. jan. 2020 13:58 - Sist endret 16. jan. 2020 13:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.