Høydepunkter fra arbeidsseminar om digitale utdanningsressurser

Elisabeth Bjerkeli, Anne-Lise Eng og Trine Tingelholm Karlsen fra biblioteket og Aril Flobak fra Seksjon for pedagogisk utvikling og læring ved HiØ deltok på et arbeidsseminar om digitale utdanningsressurser på OsloMet 5.mars.

Arbeidsseminar

Foto: Helge Høivik

Vi er i en tid hvor det er aktuelt å se på hvordan vi jobber og løser oppgaver i hverdagen vår. Kravet og tempoet til faglig oppdatering øker, og vi vil ikke være i stand til å utføre alt.

En mulig løsning kan være å samarbeide med andre bibliotek i UH-sektoren, dele kunnskap, erfaringer og informasjon knyttet til digitale undervisningsopplegg i kildesøk, kildekritikk, akademisk skriving og referanseteknikk. Seminaret hadde fokus på deling, og flere institusjoner har allerede begynt med dette. Her er noen eksempler som vi fikk en gjennomgang av:

 

 

Alle som jobber med undervisning, både bibliotekarer og faglig ansatte, bør tenke nasjonalt samarbeid der faglig delingskultur i motsetning til personlig eierskap er veien å gå.

 

På dette seminaret ble det opprettet fire grupper som skal se på muligheten til å utvikle nasjonale nettverk for UH-bibliotek. Temaene ble dette:

  • Metadata, søk med gjenfinning og referansehåndtering
  • Fagdidaktikk & bibliotekets undervisningsbidrag
  • Akademisk skriving på ulike nivåer
  • Open Source/ Open Access

 

Kunnskapsdepartementet rapport «Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektor 2017-2021» gir tydelige signaler om at det er et mål å dele digitale læringsressurser.

 

Nysgjerrig på mer om åpen og nasjonalt rettet publisering av digitale læreverk?
Se mer her http://moocahuset.no/?page_id=168

 

 

Av Elisabeth Bjerkeli, Anne-Lise Eng, Trine Tingelholm Karlsen
Publisert 11. mars 2020 15:00 - Sist endret 11. mars 2020 15:00
 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.