Hvordan publisere manuskripter Open Access

Det er mye å ta stilling til når du er klar til å sende en vitenskapelig publikasjon fra deg. Hvor og hvordan skal manuset leveres? Hvilke krav stilles fra forlaget? Skal du publisere Open Access eller ikke?  HiØs bibliotek tilbyr veiledning  både før, under og etter publikasjonsprosessen.

Manuskript

(Foto: Colourbox)

Forskningsadministrasjonen og biblioteket har laget en egen nettside der du finner informasjon om disse spørsmålene. 

Som ansatt ved HiØ kan du søke høgskolens eget publiseringsfond om støtte for å få dekket publiseringsavgifter for artikler og bokkapitler. Du søker via et eget søknadsskjema (norsk) (engelsk) som sendes via postmottak@hiof.no til biblioteket for behandling. 

På bakgrunn av avtalene som er inngått med Elsevier, Wiley, Springer og Taylor &Francis kan alle forskere ved HiØ nå publisere artikler som gull Open Access uten å betale APC (Article Processing Charges). Dette velger du når manuskriptet sendes inn til forlaget, og i disse tilfellene trenger du ikke søke om publiseringsstøtte.  Ta gjerne kontakt med biblioteket dersom du har spørsmål knyttet til levering av manuskripter i disse forlagenes portaler.

Når du leverer manuskriptet ditt kan du bli bedt om å oppgi ulike identifikatorer for å verifisere hvem du er og hvor du er ansatt. Eksempler på dette kan være ORCID og Ringgold ID. En ORICID oppretter du enkelt selv her. Ta kontakt med biblioteket for veiledning hvis du har behov for bistand til å fylle ut registreringen av identifikatorene.

Av Torunn Skofsrud Boger
Publisert 30. apr. 2020 17:15 - Sist endret 30. apr. 2020 17:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.