RFF Viken leer på seg

Regionreformen som trådte i kraft 1.1.2020, fikk også konsekvenser for organiseringen av fondsregioner landet over. RFF Viken er nå ett av til sammen 11 regionale forskningsfond.

Viken fylkesvåpen

RFF Viken har nå begynt å røre på seg. Foreløpig er det lyst ut midler til regionalt kvalifiseringsprosjekt som riktig nok er rettet mot små og mellomstore bedrifter og kommunal offentlig sektor, men der forskningsorganisasjoner kan være deltakere. Du kan abonnere på RFF Vikens nyhetsbrev og slik få informasjon så snart nye utlysninger foreligger. 

Fondets overordnede målsetning er å mobilisere til forskningsinnsats som bidrar til økt innovasjon i næringslivet og offentlig sektor. For å nå dette målet vil fondet

  • bidra til et tettere samarbeid mellom FoU-institusjonene og næringsliv/offentlig sektor
  • bidra til at FoU-institusjonene bedrer sin evne til å konkurrere internasjonalt
  • stimulere til økt nasjonalt og internasjonalt samarbeid innenfor regionens prioriterte områder

RFF Viken skal i perioden fram mot 2023 prioritere prosjekter innenfor følgende overordnede strategiske satsingsområder (i tilfeldig rekkefølge - og undertemaene er heller ikke uttømmende):

  • Klima, miljø og energi: vann/avløp, fornybar energi, energieffektivitet, mat/landbruk, biobasert produksjon, natur-og ressursforvaltning.
  • Helse og omsorg: livsvitenskap, helse-og velferdsteknologi, folkehelse, tjenesteutvikling.
  • Utdanning og oppvekst: læringsteknologi/«EdTech», integrering/inkludering, frivillighet.
  • Teknologi: digitalisering, miljøteknologi, mikro-/nanoteknologi, systemutvikling, smartteknologi, prosessteknologi, maritim teknologi og andre muliggjørende teknologier.
  • By-, steds-og regionutvikling: samferdsel og transport, reiseliv og opplevelser, attraksjonskraft, kultur.

Hvis du er interessert i å lese mer om RFF Viken og de prioriterte områdene, kan du gjøre det i deres policy-dokument. Policy-en er gyldig fram til 2023 eller fram til den blir revidert.

 

 

Av Øyvind Gjems Fjeldbu
Publisert 16. apr. 2020 11:37 - Sist endret 16. apr. 2020 11:47
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.