Søknadsskriving og prosjektledelse i Horizon 2020 og Horizon Europe

Høgskolen i Østfold og Norges forskningsråd arrangerte i uke 6 en intensiv kursrekke for å øke kompetansen om søknadsskriving og prosjektledelse i Horizon 2020 og Horizon Europe. Alle kursene ble fullbooket, og HiØ var godt representert.

Kursene ble holdt av det erfarne konsulentfirmaet Europa Media Group. De har skaffet seg ekspertise gjennom en rekke søknader og prosjekter, som også ble brukt som eksempler under kurset. Gjennom en blanding av forelesninger og workshops fikk deltakerne praktisk trening i hvordan man innretter en søknad til de respektive prosjekttypene.

For deg som er interessert i å lære mer om mulighetene til å delta i EU- prosjekter, kan det anbefales å delta på kursene som forskningsrådet holder jevnlig. Følg med på Forskningsrådets arrangementssider. Du kan også kontakte forskningsadministrasjonen som har deltatt på samtlige kurs opptil flere ganger.

Forskningsrådet har opprettet Nasjonale kontaktpersoner (NCP) for hvert tema i Horisont 2020. De kan svare på spørsmål og hjelpe deg med informasjon som gjelder EU-forskning og Horisont 2020. Gjennom NCP-ene tilbys også gratis konsulenthjelp til potensielle søkere for å se om EU-søknaden er liv laga. Konsulentfirmaet PNO, som benyttes av mange bedrifter og anerkjente europeiske forskningsinstitusjoner, har fått oppdraget med å gjennomgå de norske prosjektideene.

Forskningsrådet har opprettet en nettside om EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, som starter opp 1. januar 2021. Her legges fortløpende informasjon om hva som skjer fremover.

Av Solveig Østby Vitanza
Publisert 28. feb. 2020 09:12 - Sist endret 23. mars 2020 09:36
 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.