Språk i opplæringen tar sats

Miljøer ved HiØ er i gang med å etablere et strategisk forskningsprogram som kalles Språk i opplæringen. LU, ØSS og Fremmedspråkssenteret samarbeider om å utvikle det.

Bilde som viser ordet "god dag" på flere språk

Kilde: Colourbox

"Sprog er det ypperste Middel til Aandsdannelse", skrev Henrik Wergeland i Folkebladet i 1833. Det er jo lenge siden, men språk står fortsatt sentralt i moderne "Aandsdannelse", med andre ord i dagens utdanninger og forskning. HiØ har et av Norges største språkfaglige undervisnings- og forskningsmiljøer og tilbyr studier innen både engelsk, fransk, tysk, spansk og selvfølgelig norsk. I tillegg er Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen lokalisert ved HiØ. 

Nå jobbes det med å utvikle et forskningsprogram innen språk ved HiØ, kalt Språk i opplæringen. Etableringen av dette programmet er et viktig veivalg for vår forskningsvirksomhet, slik det framheves i høyskolens strategiske plan

Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe som jobber målrettet med å utvikle dette programmet. Ida Larsson, som er professor i nordisk og begynner ved LU og HiØ 1. september, skal lede denne arbeidsgruppen, som for øvrig består av representanter fra alle språkene det undervises i og forskes på hos oss. Inntil hun er på plass, leder Arnstein Hjelde (LU) gruppas arbeid, og Camilla Bjørke (ØSS) er nestleder. 

Før sommerferien utarbeidet gruppa en aktivitetsplan før høsten 2020 der et av tiltakene er å arrangere månedlige åpne seminarer slik at de ulike språkfagmiljøene kan bli bedre kjent med hverandre og derigjennom utvikle et tettere samarbeid.  

Følg gjerne med på nettsidene for Språk i opplæringen. De oppdateres etter hvert som arbeidet skrider fram. 

 

Emneord: PhD Av Øyvind Gjems Fjeldbu
Publisert 20. aug. 2020 14:53 - Sist endret 24. aug. 2020 09:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.