Stipendiatforum - vi prøver igjen.

Det har blitt gjort forsøk på å opprette et stipendiatforum ved HIØ tidligere, men dette ble aldri operasjonalisert slik intensjonen var. Behovet for et slikt forum øker i takt med antall stipendiater ved høgskolen, og nå vi prøver igjen

Interrimstyre som tar tak: f.v. Anders Dechsling (LU), Ammar Bahadur Singh (LU), Klaudia Carcani (IT), Camilla Gjellebæk (HV) og Anam Ilyas (HV).

Et stipendiatforum skal drives av stipendiater, for stipendiater. Det er altså stipendiatene selv som avgjør hvilke aktiviteter som skal foregå, både av faglig og sosial karakter. Stipendiatforumet skal ha et styre med en leder, en nestleder, en eller to ansvarlige for faglige aktiviteter, en eller to ansvarlige for sosiale aktiviteter, m.m. Det er opp til generalforsamlingen å avgjøre styrets sammensetning.

Stipendiater har en krevende hverdag og det kan kanskje virke noe overveldende å bestyre et slikt forum i tillegg til jobben som stipendiat. Forskningsadministrasjonen (vi byttet navn fra forskningsenheten etter ny administrativ organisering trådde i kraft 1.1.2020) har dermed tenkt at det kan lette på trykket om vi bistår stipendiatene med dette, spesielt i oppstartsperioden med generalforsamling etc. Ikke med styring, men med administrasjon, for å presisere det. Så vår seniorrådgiver Ivan Dragicvic har jobbet frem et forslag til vedtekter m.m. som stipendiatene kan bruke som et utgangspunkt for videre arbeid med et forum. Vi ønsker også å bistå det fremtidige styret med administrative oppgaver for å lette på arbeidsbelastningen.

Det høres kanskje ut som om vi tenker at dette virker avskrekkede for høgskolens stipendiater og at det ikke lett å finne stipendiater som ønsker å bidra til dette på fritiden. Jeg skal innrømme at jeg har tenkt litt i den retning, ja. Men der tok jeg feil!

Da stipendiat Anders Dechsling fikk høre om disse planene etter en prat i gangen, har han tatt initiativ til opprettelse av et interimstyre som skal muliggjøre et stipendiatforum ved HIØ. Dette interimsstyret (se bilde) hadde sitt første møte på tirdag 14. januar, og det manglet overhodet ikke på pågangsmot og engasjement. En plan for nødvendige forberedelser til et konstituerende allmøte kom raskt på plass, og 10. mars (13:30-15:00 i Halden) ble satt som dato. Nærmere informasjon kommer stipendiatenes vei fra interimstyret.

Som Anders selv skrev i en nylig henvendelse til rektor og dekanat, «forumet har til hensikt å organisere stipendiatene, og dermed være representert i sentrale utvalg ved Høgskolen. Videre skal forumet bidra til faglig utvikling og utveksling blant stipendiatene, og legge til rette for fellesskap både sosialt og akademisk.»

Med dette oppfordres alle stipendiater til å engasjere seg i fremtidige valg og aktiviteter i forbindelse med dette stipendiatforumet. Dette vil komme både dere og HIØ til å nyte godt av. Lykke til!

Av Trine Eker Christoffersen
Publisert 17. jan. 2020 10:58 - Sist endret 17. jan. 2020 11:59
 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.