Ukens møte i sentralt FoU-utvalg

Kjenner du til at vi har et sentralt FoU-utvalg ved HiØ? Vet du hvem som representerer deg og din forskning? Vet du hvilke saker som diskuteres? Her får du et lite innblikk. 

Needpix.com

Høgskolen i Østfold har et institusjonelt utvalg som med jevne mellomrom diskuterer og behandler aktuelle saker innen forskning og utvikling.

Dette "sentrale FoU-utvalget" ledes av rektor. Det er rektor som ivaretar forskningsperspektivet i høgskolens rektorat-trio.

Utvalgets øvrige sammensetning består av følgende:

  • fagavdelingenes FoU-ledere
  • kunstnerisk leder i scenografi fra Akademiet for Scenekunst
  • leder av stipendiatforum
  • en student
  • forskningsdirektør
  • to eksterne representanter fra hhv Østfoldmuseene og IFE

Biblioteksjefen er sekretær for utvalget.

Torsdag denne uken hadde sentralt FoU-utvalg det første møtet etter sommeren. Vi Zoomet inn på noen aktuelle saker og du kan finne agenda og saksgrunnlagene m.m. - HER.

En fast og sentral post på programmet er orientering om forskningsaktivitetene ved fagavdelingene og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Akademiet for Scenekunst. Felles problematikk løftes og institusjonelle satsinger diskuteres. Denne gang var pandemiens innvirkning på forskningsaktivitetene i fokus, og det ble spesielt spurt etter hvordan man ivaretar stipendiatene ved høgskolen i den krevende situasjonen.

Det ble også bestemt at det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal jobbe frem en strategi for hvordan HiØ skal hente midler til finansiering av forskningsprosjekter fra EUs rammeprogram. Per i dag så har ikke høgskolens forsøk på dette lykkes i den grad det er ønskelig, så vi prøver nå å gå mer systematisk og strategisk til verks.

Den vedtatte omorganiseringen ble diskutert i forbindelse med planprosessen for utvalgets aktiviteter i 2021. Hvem som skal få ansvaret for å løfte forskningen ved HiØ videre er det ingen som per i dag vet, men det vil nok bli et sentralt forskningsutvalg i ny organisering også. Om jeg skal våge meg på å predikere en sannsynlig sammensetning, så vil en prorektor for forskning lede utvalget og avdelingenes FoU-ledere vil være byttet ut med prodekaner for forskning fra de tre fakultetene. Resten av utvalget kan tenkes blir som i dag. Men det er viktig å presisere at hverken lederroller eller utvalgsstruktur i ny organisering er bestemt per i dag. Det jobbes med saken, vet vi.

Vi i forskningsadministrasjonen antar og håper at forskning og forskningsledelse vil få gode kår i ny organisering, så skal vi fortsette å støtte forskningsledere og forskerne selv.

Av Trine Eker Christoffersen
Publisert 17. sep. 2020 17:34 - Sist endret 17. sep. 2020 17:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.