Utviklingen til satsingsområdet Det digitale samfunn

Det gjenstår knappe halvannet år til vi skal sende søknad om akkreditering av ph.d.-utdanning. Hvor står vi per i dag? 

Det er utfordrende å samle ulike fagfelt i ett tverrfaglig program. Dette til tross for en solid fellesnevner i forskning på digitalisering og samfunn. Denne utfordringen har arbeidsgruppen jobbet med siste år ved bl.a. å utvikle beskrivelser av de tematiske områdene for satsingen, sammenhengen mellom de, hvilken kompetanse stipendiatene skal ende opp med (såkalte læringsutbyttebeskrivelser) og hva disse kandidatene vil kunne tilføre samfunnet når de har fått en forskerutdanning ved HiØ.

Arbeidsgruppen mener forresten at "Digitalisering og samfunn" er en mer aktiv og beskrivende tittel for satsingen enn "Det digitale samfunn". Vi omtaler det derfor slik, men tittelen er fortsatt en arbeidstittel, og nye forslag diskuteres og forkastes stadig.  

Fagmiljøet som skal sørge for undervisning og veileding av stipendiatene er i stor grad definert, og i høst skal dette fagmiljøet beskrives i detalj med begrunnelser i hh til NOKUTs mal og relevante forskrifters krav. I tillegg skal vi beskrive hvordan utdanningen skal støtte seg på og rekruttere fra høgskolens underliggende studieportefølje på lavere og høyere nivå (BA og MA). 

Det begynner å ta form, og med inngående tilbakemeldinger fra styringsgruppen for ph.d.-etableringen vil arbeidet akselerere ytterligere inn i kommende høstsemester.

Høgskolestyret fikk en statusoppdatering for ph.d.-etableringen i uken som gikk. Høgskolestyret var samlet for å diskutere bl.a. fremtidig studieportefølje på et seminar som strakk seg over to dager, med påfølgende styremøte. Oppdateringen de fikk om ph.d.-satsingen tok i hovedsak for seg 1) fagmiljøet  2) aktiviteter/prosjekter og 3) arbeidet med selve programbeskrivelsen av arbeidsgruppen.

Antall stipendiater knyttet til programmet ble trukket frem som noe vi har lykkes godt med. Dette skyldes bl.a. strategisk tildeling av rekrutteringsstillinger og ikke minst at høgskolen lykkes i større grad med å hente inn ekstern finansiering til prosjekter som inkluderer stipendiatstillinger. Derfra blir det svært viktig å ivareta disse stipendiatene best mulig og gi gode betingelser for gjennomføring. Dette er en svært viktig oppgave for veiledere og forskningsledere ved respektiv fagavdeling som stipendiatene er ansatt på. 

Prosjektporteføljen og publikasjonslistene for satsingsområdet vokser stadig, men de samlende aktivitetene som seminar og work-shops lider under koronapandemien. Det gjenstår også et godt stykke arbeid med saker som samarbeidsavtaler om bl.a. internasjonal utveksling, HiØs egen ph.d.-forskrift, nødvendige revideringer i kvalitetssystemet, andre forskrifter ved huset og ikke minst bestemme plasseringen av denne ph.d.-utdanningen i høgskolens organisasjonsstruktur.

Som leder av arbeidsgruppen er jeg ved godt mot og tror at kompetansen og erfaringen til de administrative og faglige medlemmene i arbeids- og styringsgruppen vil bringe oss i mål. Men for å lykkes er vi helt avhengige av fagfolkenes innsats og prioriteringer og god målstyring fra deres nærmeste ledere. 

 

Emneord: PhD Av Trine Eker Christoffersen
Publisert 21. aug. 2020 10:11 - Sist endret 21. aug. 2020 16:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.