Hva skjer'a? - Side 11

Publisert 30. nov. 2017 20:11

Høgskolestyret behandlet en sak om sidegjøremål på møtet 23. november. Bakgrunnen var trolig at riksrevisor PK Foss nå krever mer åpenhet omkring slike ting. Riksrevisjonen framhever Norges handelshøgskole (NHH) som et forbilde. HiØ har derfor brukt NHHs retningslinjer som utgangspunkt for forslaget som ble lagt fram for høgskolestyret.

Publisert 29. nov. 2017 05:52

Mosseregionen inviterte i forrige uke til konferansen «Smart by og smart samfunn». Micco Grönholm holdt et inspirerende innlegg om hvordan Helsingborg kommune har blitt «verdens beste kommune». Hemmeligheten er å tørre å gjøre/prøve/innføre ting med høy risiko for at det ikke går bra, og lære av de tingene som slo feil. Mantraet er at det er ved å gjøre feil det skapes endring og forbedring. For å lykkes med dette må det være en kultur der det er lov å gjøre feil. Albert Einstein: A person who never made a mistake never tried anything new. Hvordan er kulturen er i ditt jobbmiljø mhp. å gjøre feil?

Publisert 23. nov. 2017 21:05

Skiskytter Ole Einar Bjørndalen refererte følgende til Aftenposten 23.11, i forbindelse med Petter Northugs spark til landslagsledelsen: «Er du trønder, så er det uskrevne regler om at du kan kødde med hva som helst. Er du østlending som skal prøve på det samme, så fungerer det ikke. Trøndere og nordlendinger har lov til å gjøre hva som helst.» Det er fristende å tipse om denne videosnutten: som handler om: Hvordan bli ekte trønder og legge bak seg Oslokulturens ironiske stengsler og urbane hemninger (NB dette er ikke for sarte sjeler).

Publisert 21. nov. 2017 16:30

Prorektor og deler av forskningsenheten var samlet i Strømstad denne uka, med den hensikt å studere innspillene fra avdelingene til PhD-utredningen, og ut fra dette se om det var mulig å finne ut hvilket av de foreslåtte områdene som har det beste fundamentet for en PhD-satsing.

Publisert 16. nov. 2017 20:56

Det er ikke så ofte vi hører om håndtering av de mest evnerike barna i norsk skole. Det kan virke som det er mer fokus på «problembarna». Sist ute var Christian Tybring-Gjedde (Frp) med en quick-fix-løsning, der han foreslår å samle bråkmakerne i egne klasser og gi dem autoritære lærere. Forskning som viser at dette ikke er en god ide tilbakeviser han, og når forskere kaller ham kunnskapsløs, kaller han det de sier for sosionomgnål (Dagsnytt 18, 7.11 2017 på NRK P2 og NRK 2).

Publisert 15. nov. 2017 06:39

Ordet i tittelen kunne vært løsningsord i Rolf Hansens lørdagskryssord i Dagblad-Magasinet. Her er det imidlertid en betegnelse på Geir Torgersens doktorgradsarbeid som ble avsluttet i oktober (2017). Torgersen har trolig hatt en hektisk periode i høst, med doktordisputas og ny jobb som dekan på IR. Han er forøvrig den eneste dekanen som har disputert siden jeg begynte på HiØ i 2005.

Publisert 13. nov. 2017 06:53

Resultatbasert omfordeling – RBO – forstås ved HiØ som en modell for å fordele penger til avdelingene basert på vitenskapelig publisering og formidling. Flere innlegg på denne bloggen har omtalt RBO, senest i forrige uke, HER.

Publisert 9. nov. 2017 20:50

I et tidligere innlegg ble forslaget til ny modell for avdelingsvis fordeling av midler basert på ansattes publisering, populært kalt RBO – Resultatbasert omfordeling. Som nevnt opereres det med forskjellig poengskala for formidling og nivåpublisering. For nivåpublisering brukes den nasjonale skalaen:
– Artikler i vitenskapelig tidsskrift gir for hhv. nivå 1 og 2: 1 og 3 poeng
– Artikler i antologier gir for hhv. nivå 1 og 2: 0,7 og 1 poeng
– Monografier (MN) gir for hhv. nivå 1 og 2: 5 og 8 poeng

Publisert 8. nov. 2017 06:38

I forrige uke var det Halloween 31. oktober, og, det visste du kanskje ikke, de dødes dag 1. november, iflg. katolsk tro riktig nok. Døde folk ja, de som ikke er brent i …., jeg mener ikke er kremert, lever videre i folks minner og ofte i et lovtomt rom. I Norge har vi skjelettutvalget som skal passe på slike ting, men de må ofte melde pass når det kommer til ikke-fredet gravmateriale. Eksempler på det kan være nyere kapeller og krypter, nedlagte gravplasser fra hospitaler og fengsler eller samiske kirkegårder som fremdeles er i bruk.

Publisert 6. nov. 2017 08:35

Det har blåst på toppen i SSB den siste tida, fordi ledelsen har brukt den nasjonale publiseringsindikatoren som et viktig kriterium for omplassering av ansatte i forbindelse med omorganisering og reduksjon av forskningsavdelingen. Bare forskere som har vist at de kan publisere på nivå 2 er funnet verdige til å fortsette. Dette har selvsagt ført til ramaskrik i sektoren og innkalling av SSB-direktøren på teppet til finansminister Siv Jensen. Torsdag 9.11 ble det kjent at SSB-direktøren har trukket seg fra stillingen, visstnok pga. manglende tillit hos finansministeren.

Publisert 1. nov. 2017 06:13

Preprint er en versjon av en vitenskapelig artikkel som ikke har gjennomgått omfattende fagfellevurdering. Artikkelen er likevel gjort  tilgjengelig ved at den er lastet opp til et nettsted/database som er åpent tilgjengelig. Innenfor fysikk brukes arXiv, innenfor livsvitenskap bioRxiv, innenfor psykologi psyRxiv, og innenfor kjemi brukes chemRxiv. Det er stort sett ikke-kommersielle, ideelle organisasjoner som støttar og drifter disse nettstedene/databasene.

Publisert 30. okt. 2017 08:25

Årets utgave av indikatorrapporten er nettopp utgitt. Den gir et bilde i form av statistikk og indikatorer av det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Siden PhD for tida er veldig hot ved HiØ er det her presentert utviklingen av andelen utlenlandske doktorander i Norge. Teksten i de to følgende avsnittene er sakset fra nevnte rapport.

Publisert 24. okt. 2017 16:57

Det jobbes nå med å lage et beslutningsgrunnlag for etablering ev ett PhD-program ved HiØ. Fem alternativer ser nå ut til å ha blitt redusert til tre. Forslagene åpner for muligheten til at alle HiØs avdelinger kan bidra med kompetanse:

Publisert 23. okt. 2017 07:28

I kjølevannet av den nye forskningsetikkloven jobbes det nå med å etablere nye forskningsetiske retningslinjer for HiØ. Det å holde seg oppdatert og informere om «det som skjer» innenfor forskningsetikk ligger i FoU-utvalgets mandat, og det har vært tema/omtalt på utvalgets blogg med ujevne mellomrom siden oppstarten i 2015. Her er lenker til innleggene:

Publisert 28. sep. 2017 18:06

På møtet i FoU-utvalget 7. september ble det diskutert hvilke FoU-fremmende tiltak utvalget skal foreslå i aktivitetsplanen for 2018. Både videreføring av eksisterende tiltak og noen nye kom fram i diskusjonen. På møtet 26. oktober vil en fortsette diskusjonen og prioritere dem. Noen av de foreslåtte tiltakene er:

Publisert 26. sep. 2017 17:09

Forskningsetisk forum tok 19. september bl.a. opp temaet: Hvilke typer samarbeid kan/bør  forskere og institusjoner ikke gå inn i? Forskningsdirektør ved Universitetet i Trømsø (UiT), Pål Vegar Storeheier, holdt et interessant innlegg om hvilke dilemmaer som kan oppstå når bedrifter ønsker å innlede samarbeid med universiteter og høgskoler.

Emneord
Siste kommentarer Mer ...
 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.