Hva skjer'a? - Side 2

Hjemmekontor
Publisert 26. mars 2020 14:47

Mens de fysiske bibliotekene er avstengt har bibliotekarene samarbeidet fra hjemmekontorene både lokalt, nasjonalt og internasjonalt om å finne og formidle de beste ressursene til studenter og ansatte slik at alle får tilgang det aller meste de trenger av informasjon og litteratur for å fortsette arbeidet i en ny situasjon.

Publisert 28. feb. 2020 17:30

Det er tid for oppsummering av fjorårets aktiviteter og resultater i en årsrapport for HiØ. Her finner du noen smakebiter av hva som vil bli rapportert mhp forskning.   

Ned Potter foreleser om markedsføring på nett
Publisert 13. feb. 2020 14:45

Inntoget av sosiale medier i det private og offentlige rom har skapt mange nye markedsføringsmuligheter for bibliotekene. Disse mediene gir oss direkte tilgang til bibliotekets brukere. Den store mengden med informasjon vi blir møtt med hver dag gjør det likevel vanskelig for bibliotekene å skille seg ut i mengden. For at bibliotekets markedsføring skal nå frem på best mulig måte er det derfor nødvendig å ha en tydelig tanke og strategi bak markedsføringen.

Publisert 31. jan. 2020 08:28

Hjernen styrer vår hverdag. Det handler om følelser og relasjoner, logikk og læring, hvordan vi fungerer og reagerer, tanker og drømmer. I 2020 settes hjernen på dagsorden under Forskningsdagene.

Publisert 17. jan. 2020 10:58

Det har blitt gjort forsøk på å opprette et stipendiatforum ved HIØ tidligere, men dette ble aldri operasjonalisert slik intensjonen var. Behovet for et slikt forum øker i takt med antall stipendiater ved høgskolen, og nå vi prøver igjen

Publisert 16. jan. 2020 13:58

Vi ønsker å starte bloggåret 2020 med å informere om bibliotekets ordning for kontaktbibliotekarer for forskningsgrupper. Bibliotekarene kan bistå med blant annet litteratursøk, publiseringsveiledning og bistand til ulike former for forskningsformidling.

Åpning av konferansen
Publisert 19. des. 2019 11:14

HiØ var også i år representert ved ved Muninkonferansen som årlig finner sted i Tromsø. Hovedteamet er alltid forskningspublisering og kommunikasjon, med hovedvekt på Åpen forskning, men konferansen dekker samtidig flere ulike perspektiver på disse emnene. 

Publisert 10. des. 2019 23:00

Trøndere er spesielle, det vet vi jo. Tidligere stortingsrepresentant Jon Leirfall (Sp) sa bl.a. at: «Dersom man fjerner Trøndelag fra norgeshistorien, sitter man bare igjen med permene.» Og trønderne gjør seg fortsatt bemerket, ikke bare i skisporet og i fotball (!?), men også ved at de helt frivillig har gitt fra seg helseopplysninger og biologisk materiale til bruk i forskningsprosjekter.

Grafen viser humørets utvikling med alder for kvinner og menn.
Publisert 10. des. 2019 22:58

På en forskerutdanningskonferanse i Trondheim hadde jeg gleden av å høre på et foredrag av Sven Svebak (NTNU). Hans forskning omfatter mestring av belastningslidelser og sammenhenger mellom sans for humor, stress og helse. I tillegg til utallige vitenskapelige artikler har han utgitt boka «Forlenger en god latter livet?». Den er en populærvitenskapelig fagbok for alle som arbeider med mennesker. Deler av forskningen til Svebak er med utgangspunkt i HUNT - Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

Publisert 5. des. 2019 21:56

Hvilken oppfatning har norske forskere om diskutable praksiser som salamisering og gaveforfatterskap? Hva er god opplæring i forskningsetikk og hva kjennetegner en god forskningskultur? Les mer om RINO- prosjektets nye rapport om forskningsetikk. 

Emneord
Siste kommentarer Mer ...
 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.