Hva skjer'a? - Side 2

Publisert 25. sep. 2019 18:24

I februar 2019 ble det tatt initiativ til å danne et nytt nasjonalt nettvern kalt NORNESK. Forkortelsen står for Norsk Nettverk for Systematiske Kunnskapsoppsummeringer. På stiftelsesmøtet var Høgskolen i Østfold representert ved Vigdis Abrahamsen Grøndahl. Hensikten til NORNESK skal være å øke bruken av systematiske kunnskapsoppsummeringer innen alle fagområder. Du kan lese mer om nettverket her: https://www.nmbu.no/fakultet/landsam/diverse/node/36804

Publisert 24. sep. 2019 10:55

Det kan være utfordrende å orientere seg i jungelen av utlysninger av forskningsmidler. Men frykt ikke! HiØs nettsider for forskningsstøtte hjelper deg å navigere i dette uoversiktlige terrenget via siden Aktuelle utlysninger.

Publisert 14. sep. 2019 11:13

Fredag 13. september var HiØ invitert til Högskolan Väst for å diskutere videre samarbeid. Vi tok toget til Trollhättan med bl.a. en overordnet samarbeidsavtale fra 2013 i ryggsekken, samt oversikter over tidligere og pågående samarbeidsprosjekt og treffpunkt.

Publisert 30. aug. 2019 01:15

Fra 1. januar 2020 vil det bli ett regionalt fond per nye fylkeskommune. Deler av Oslofjordfondet og Hovedstadsfondet vil da fordeles på RFF Viken og RFF Vestfold-Telemark.

Publisert 29. aug. 2019 16:39

After a yearlong process that has started by publishing an open call for PhD projects proposals focused on the strategic research initiative “The Digital Society” in September 2018, we are now coming to a finish line with 8 new PhD students.

Publisert 29. aug. 2019 11:59

Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor

Publisert 28. aug. 2019 10:15

Gjennom arbeidet med Publiseringsfondet dukker det av og til opp nye problemstillinger. I sommer fikk vi en henvendelse fra Anna-Lena Kjøniksen, som er så dreven i dette at hun klarte å styre utenom, men hadde likevel et spørsmål til oss i Forskningsenheten og på bibliteket: hva var dette?

Publisert 23. aug. 2019 00:59

…..synger Terje Tysland, og fortsetter: Ja, no går det te helvete med alt. Amy Webb brukte riktig nok litt andre ord da hun spådde om framtida på The Big Challenge i Trondheim i juni, men hennes innlegg om teknologiske trender tegnet helt klart et svært dystert bilde av framtida når det gjelder datasikkerhet.  Det var for øvrig litt av et skup, og sikkert ikke billig, å bringe Amy Webb til Trondheim. Hun regnes som en av verdens fremste teknologieksperter – alle de 75 tusen tilhørerne lytter når hun legger frem sin årlige rapport fra The Future Today Institute på konferansen SXSW – South by south west.

Publisert 23. aug. 2019 00:57

Søknadsstipend – neste frist for å søke er 1. oktober

Publisert 6. juni 2019 15:16

Veien til forskningstøtte ved HIØ er mange.

Publisert 28. mai 2019 10:14

Høgskolen i Østfold har i samarbeid med Högskolan i Borås (HB) fått innvilget støtte fra Interreg til et prosjekt for å se på mulighetene for å bruke kunstig intelligens (AI) til å forbedre beslutningstøtten innen helsevesenet. Målet er å utvikle et felles system for beslutningsstøtte for bruk på begge sider av grensen; som vil ha en rekke fordeler. En økt nøyaktighet i prediksjonen av et sykdomsforløp vil kunne bedre prognosene til pasientene på begge sider av grensen. Bedre prediksjoner vil også kunne gi grunnlag for at de tilgjengelige ressursene innen helsevesenet blir utnyttet på best mulig måte.

Publisert 22. mai 2019 10:50

Mange bruker Google Scholar for å søke etter forskningslitteratur. Forståelig nok, siden Google Scholar har et enkelt og gjenkjennelig design og er lett å finne fram til i nettleseren. I tillegg kan man få lenke til publikasjoner som HiØ-biblioteket abonnerer på i fulltekst. Så hvorfor ikke bruke bare Google Scholar for å skaffe seg oversikt over feltet man forsker på?

Publisert 21. mai 2019 17:40

Maktkamper, konflikter og intriger er utbredt i akademia, skal vi tro arbeidsmiljøundersøkelsen ARK. I årene 2013-2015 har over 12000 ansatte ved 17 høyskoler og universiteter besvart en rekke spørsmål om arbeidsmiljøet der de jobber, iflg. denne to år gamle artikkelen i Forskerforum.

Publisert 16. mai 2019 15:32

Høsten 2018 mottok høgskolens ledelse 23 prosjektforslag for mulige stipendiatprosjekter relevant for satsingen «Det digitale samfunn». Disse ble evaluert av eksterne ekspertkomiteer, og 7 stipendiatløp ble tildelt på grunnlag av dette og andre strategiske hensyn. Målrettet virksomhet fra toppledelsen resulterte deretter i at HIØ fikk midler fra Østfold Fylkeskommune for å delfinansiere enda et stipendiatløp. Så 7 ble til 8.

Publisert 16. mai 2019 12:49

My experience as a research adviser at Østofold University College has so far identified several challenges that some of our researchers come accross before starting a reserach proposal/project application. One of those challenges is: Where can I find a partner for my proposal? As most of you know, EU-funded projects are usually collaborative, with at least three organisations from different EU Member States or Associated countries taking part. The next question for you could be: Is there a way to get an institutional overview of potential partners that could be included in your project proposal? You as a partner? 

Publisert 9. mai 2019 13:40

Vi har tidligere skrevet om EØS-midlene til forskning på denne bloggen, se f.eks. innlegg fra 4. april 2018Nå er det ikke lenge til nye utlysninger av disse midlene blir lansert, og Forskningsrådet holder i den forbindelse et informasjonsmøte i sine lokaler på Lysaker den 18. juni (se info om arrangementet her). Påmeldingsfrist er 16. juni. Hvis du ikke har anledning til å reise til Oslo denne dagen, kan du følge møtet via strømming.

Publisert 8. mai 2019 21:38
Publisert 2. mai 2019 20:48

Styringsgruppen for etablering av en ph.d.-utdanning ved HIØ har endret arbeidsgruppens sammensetning. Den har til nå i stor grad bestått av studie- og FoU-ledere, noe som har vært formålstjenlig i en periode der man har definert aktuelle fagområder ut fra kartlegging av forskningsaktivitet.

Publisert 2. mai 2019 12:52
21.mars skrev vi her på bloggen om at det var brudd i forhandlingene med Elsevier om fornyelse av avtalen for tilgang til tidsskrifter. Etter dette gjenopptok Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning) og ledelsen ved de store universitetene forhandlingene, og 23.april kom beskjeden om at partene var enige om en ny avtale.
Publisert 12. apr. 2019 15:47

Den samlede NFR-fristen alle forskningsrådgivere og økonomicontrollere i Norges land har fryktet er historie. Den ble passert denne uken, nærmere bestemt klokken 13:00 på onsdag. Arbeidsoppgaver har blitt kategorisert som pre- eller post- 10.04. Det gjelder nok i høyeste grad forskerne også, som tross alt har skrevet disse søknadene.

Emneord
 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.