Forskningsdata og informasjonssikkerhet

Forskningsdata som ligger til grunn for en vitenskapelig produksjon, eller som produseres i pågående prosjekter, må behandles og lagres på en sikker måte. Med forskningsdata mener vi materialet som samles inn gjennom student- og forskningsprosjekter. 

Introduksjon til forskningsdata

Høgskolen i Østfold skal bidra til at forskningsdata gjøres åpent tilgjengelig. Hva menes med det? Hvordan kan god forskningsdatahåndtering bidra til god forskningspraksis?

Høgskolens retningslinjer for håndtering av forskningsdata

Datahåndteringsplan

Høgskolen i Østfold har avtale med NSD om å benytte deres digitale datahåndteringsplan i tillegg til å veilede deg med å opprette, utvikle og dele datahåndteringsplaner.

Behandle og lagre forskningsdata

Høgskolen i Østfold har retningslinjer for hvordan forskningsdata skal behandles og lagres. Det er viktig at forskningsdata håndteres korrekt etter gjeldende lover og forskrifter. 

Innhente data i studentprosjekt

  • Undersøk om det finnes tilgjengelig data fra før
  • Hvilke retningslinjer gjelder ved HiØ for å innhente, lagre og arkivere data 
  • Skal du innhente opplysninger om personer? 

Arkivere forskningsdata i NSD

  • Hvorfor arkivere forskningsdata
  • NORDi-pilot prosjekt

Microdata

Microdata.no er et samarbeid mellom Statistisk sentralbyrå og Norsk senter for forskningsdata som tilgjengeliggjør registerdata fra Folkeregisteret, Nasjonal utdanningsdatabase, Selvangivelsesregisteret og FD-trygd.

Styringssystem for informasjonssikkerhet