Arkivere hos NSD

Høgskolen ønsker å tilrettelegge for at forskning kan utføres i tråd med regjeringens «Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata» (desember 2017). Forskningsdata bør helst tilgjengeliggjøres så åpent som mulig og så lukket som nødvendig. 

Norsk senter for forskningsdata (NSD)

Den viktigste grunnen til å arkivere data er å sikre at viktig informasjon ikke går tapt. Gjennom gode rutiner for vedlikehold og back-up sikrer NSD at dataene blir bevart for fremtiden.

NSD er et av verdens største arkiv for forskningsdata og formidler av data og datatjenester til forskningssektoren. Hovedmålsettingen er å forbedre muligheter og arbeidsvilkår for empirisk forskning som først og fremst er avhengig av tilgang til data. 

Les mer om arkivering av forskningsdata hos NSD her.

Nordi pilot

Høgskolen i Østfold er med i NSDs prosjekt Nordi pilot der målet er å kartlegge hvilke støttetjenester ledelse, forskningsadministrasjon og forskere har behov for i tilknytning til å finne, lagre og dele forskningsdata.

NSD ønsker å samarbeide med konkrete forskningsprosjekter som helst skal være i ulike faser, dvs. i oppstartsfasen, underveis og i avslutningsfasen. Nordi-piloten er ment for alle typer forskningsprosjekter og forskningsdisipliner, og gir ingen føringer på hvor data skal lagres etter at et prosjekt er avsluttet. 

Kan dette være noe for deg? Send i så fall en mail til solveig.k.vitanza@hiof.no

Hva tilbyr NSD dersom dere deltar i piloten:

● Drive opplæring i datahåndtering, personvern, arkivering og deling av data.

● Kontakte prosjekter i oppstartsfasen for å få dem til å fylle ut første trinn av datahåndteringsplanen. Gi tilbakemelding på denne og veilede med tanke på arkivering

(f.eks. sørge for tilstrekkelig samtykke, tilrettelegge for god dokumentasjon og produksjon av metadata underveis i prosjektet).

● Kontakte prosjekter underveis i prosjektperioden for å oppdatere og supplere datahåndteringsplanen. Gi tilbakemelding på denne og veilede dersom det er behov for det.

● Kontakte prosjekter ved opplyst prosjektslutt for å sørge for at data blir arkivert som planlagt.

● Dokumentere og kuratere arkiverte data. Legge på DOI (en persistent og unik identifikator) som gjør data siterbare og sørge for synlighet/gjenfinnbarhet.

● Gi institusjonene oversikt over arkiverte data i en beta-versjon av institusjonsportalen.