Behandle og lagre forskningsdata

Dele og lagre forskningsdata

Høgskolen i Østfold tilbyr ulike måter å lagre forskningsdata som ikke inneholder sensitive data. Les mer her om høgskolens retningslinjer for sikker lagring av forskningsdata.

Dele og lagre sensitiv forskningsdata

Noen forskningsprosjekter håndterer data som berøres av personvernloven og kan ha behov for en mer avansert form for lagring av forskningsdata av sikkerhetsmessige grunner. Les mer her om lagring i TSD.