Lagre (ikke sensitiv) forskningsdata

Høgskolen i Østfold tilbyr to ulike måter å lagre forskningsdata som ikke inneholder sensitive data.

  • Den ene er å bruke skyløsningen OneDrive som er integrert i Office365, og der alle ansatte har 1Tb lagring tilgjengelig.
  • Den andre er å få opprettet et filområde på lokal filserver på Høgskolen.

Man skal IKKE lagre forskningsdata eller andre jobbrelaterte data på egen maskin eller ekstern harddisk. Hvis man har et reelt behov for en midlertidig kopi av slike data på egen maskin eller ekstern harddisk skal disse mediene være kryptert.

IT-drift kan hjelpe ansatte med kryptering av lokal maskin eller ekstern harddisk og skal kontaktes i slike tilfeller.

Hvordan ta i bruk Skylagring (OneDrive) til lagring av forskningsdata

Forskningsdata som ikke inneholder sensitive data kan lagres på Høgskolens skyløsning OneDrive. Her har alle ansatte 1 Tb med lagringsplass til disposisjon.

OneDrive er integrert i Office365 og man får tilgang ved å logge inn på Office365 portalen:

https://portal.office365.com

Logg inn med brukernavn@hiof.no og tilhørende passord.

Opprett en mappe for prosjektet og lagre dataene der.

Hvis dere ønsker å dele hele mappen, eller enkelte undermapper eller filer med kollegaer eller andre er dette rett frem.

Klikk på «Del» oppe til venstre i menyen og skriv inn brukernavn@hiof.no til den kollegaen(e) du ønsker å dele dataene med.

Hvordan ta i bruk lokal lagring av forskningsdata

IT-drift kan også opprette dedikerte lagringsområder til forskningsprosjekter på vår lokale filserver.

Disse forskningsprosjektene må være godkjent av forskningsledelsen.

Når prosjektet er godkjent må dere sende en e-post til itvakt@hiof.no med følgende innhold:

  • Navn på Prosjekt
  • Navn på deltagerne som skal ha tilgang
  • Anslå ca. hvor mye diskplass som man har behov for

Området vil da bli opprettet og man vil motta informasjon på e-post om hvordan man får tilgang.

Rutiner for midlertidig lagring av data

Ved innsamling av forskningsdata der man av ulike årsaker ikke har mulighet til å lagre dataene direkte i skyløsning eller på lokal server skal man bruke et kryptert medium.

I slike tilfeller må IT-drift kontaktes slik at forskeren kan få kryptert lokal maskin, eller låne en ekstern harddisk som er kryptert.

Publisert 31. aug. 2018 20:36 - Sist endret 30. nov. 2018 14:14