English version of this page

Etter publisering

Etter at du har publisert en vitenskapelig artikkel, monografi eller et vitenskapelig kapittel i en antologi, har du fremdeles noen oppgaver å utføre. Du må bl.a. huske å registrere publikasjonen din i Cristin, og du må også deponere den i høgskolens vitenarkiv HiØ Brage.

Bibliometri og statistikk

  • Forskningsbarometeret
  • Cristin-rapporter og -statistikk
  • Impact factor