Bibliometri og statistikk

Indikatorrapporten til Forskningsrådet

Indikatorrapporten er en årlig rapport utgitt av Forskningsrådet med analyser og statistikk om forskning og innovasjon. Det tidligere Forskningsbarometeret er nå integrert i denne rapporten.

Cristin-rapporter og -statistikk

Cristins nettsider for rapporter og statistikk kan du finne grafisk framstilling samt resultatfiler fra NVI-rapporteringen fra og med 2011.  

Annen statistikk om forskning

nettsidene til regjeringen.no finner du lenker til annen statistikk om FoU-virksomhet.

Impact factor

Et tidsskrifts impact factor er et mål på antall siteringer tidsskriftet har fått i et bestemt år. Impact factor blir beregnet hvert år på bakgrunn av de to foregående år. Impact factor er et kvantitativt verktøy for å sammenligne tidsskrifter og ikke et mål for de enkelte artikler som publiseres. Jo flere siteringer et tidsskrift har, desto større impact factor har tidsskriftet. (Definisjonen er hentet fra https://www.ub.uio.no/publisere/impact/beregn-impact-factor.html)

Les mer her: PhDontrack

Publisert 14. mai 2018 09:16 - Sist endret 28. feb. 2020 08:34