Bibliometri og statistikk

Forskningsbarometeret

Forskningsbarometeret er et nettsted og en rapport utgitt av Kunnskapsdepartementet med statistikk og indikatorer for forskning og innovasjon.

Impact factor

Et tidsskrifts impact factor er et mål på antall siteringer tidsskriftet har fått i et bestemt år. Impact factor blir beregnet hvert år på bakgrunn av de to foregående år. Impact factor er et kvantitativt verktøy for å sammenligne tidsskrifter og ikke et mål for de enkelte artikler som publiseres. Jo flere siteringer et tidsskrift har, desto større impact factor har tidsskriftet. (Definisjonen er hentet fra https://www.ub.uio.no/publisere/impact/beregn-impact-factor.html)

Les mer her: PhDontrack

Publisert 14. mai 2018 09:16 - Sist endret 27. nov. 2018 13:44