Formidlingskomponenten i budsjettet

Formidlingskomponenten i budsjettet er en ordning som legger til rette for at formidlingsaktivitet gir uttelling i den enkelte avdelings bevilgning. NVI-publikasjoner teller ikke i denne ordningen. Alle andre poster som er registrert i Cristin innen fristen 31. januar, teller.

Det er tre formidlingskategorier: F1, F2 og F3. Hver kategori gir et visst antall poeng:

  • F1: 1 poeng
  • F2: 5 poeng
  • F3: 10 poeng

Hvert formidlingspoeng gir 2300 kr i inntekt til avdelingen i budsjettåret 2020. I en egen tabell har vi listet de Cristin-kategoriene som gir uttelling, og hvilken F-kategori de tilhører. Til noen kategorier er det også en og annen merknad det er verdt å bite seg merke i. Tabellen kan lastes ned som PDF her.

Publisert 11. mai 2018 13:09 - Sist endret 6. mars 2020 13:04