Før publisering

Før du publiserer vitenskapelig, er det flere viktige spørsmål du må ta stilling til. Skal du publisere Open Access eller ikke? Hvilke krav stilles til din publikasjon? Som ansatt ved HiØ kan du også søke høgskolens eget publiseringsfond for støtte til Open Access-publisering.

Hva er en vitenskapelig publikasjon?

  • Kriterier og fagfellevurdering

Krav fra finansiører og myndigheter

  • Krav om Open Access fra Forskningsrådet, EU og Regjeringen

Open Access

  • Støtte til å publisere Open Access
  • Unngå å publisere i useriøse kanaler

Velge og melde inn publiseringskanaler

  • NSDs register over godkjente publiseringskanaler

Kreditering av publikasjoner og medforfatterskap

  • Hvordan kreditere en publikasjon når du har to eller flere institusjonstilhørigheter?
  • Vancouver-konvensjonen

Litteratursøk og kildehåndtering

  • Lenker til viktige ressurser