Hva er en vitenskapelig publikasjon?

Kriterier for at en publikasjon er vitenskapelig

For at en publikasjon skal telle som vitenskapelig når HiØ rapporterer årlig til NVI, må den oppfylle følgende fire kriterier:

  1. Den må presentere ny innsikt.
  2. Den må være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning.
  3. Den må være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den.
  4. Den må være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for fagfellevurdering.

Du kan lese mer om disse kriteriene i rapporteringsinstruksen som ligger på CRIStins nettsider.  

Det er disse fire kriteriene som legges til grunn når HiØ rapporterer om årets vitenskapelige publisering til NVI. 

Fagfellevurdering

Kanalene du velger når du skal publisere vitenskapelig, må ha rutiner for fagfellevurdering, det vil si redaksjonelle rutiner som innebærer at manuskriptet vurderes av en eller flere uavhengige eksperter på ditt emne. En slik vurdering skal alltid finne sted før manuskriptet publiseres. Du finner en grundigere definisjon av fagfellevurdering i rapporteringsinstruksen.

Publisert 9. mai 2018 10:58 - Sist endret 9. mai 2018 10:58