English version of this page

Velge og melde inn publiseringskanaler

Hvordan velger du en publiseringskanal?

For at en publikasjon skal gi uttelling i form av publikasjonspoeng, må den bl.a. være utgitt i en kanal som er godkjent i registeret over vitenskapelige publiseringskanaler.

De godkjente kanalene er delt inn i to nivåer. Nivå 1-kanaler gir normal uttelling i det norske publikasjonssystemet og gir ut ca. 80 prosent av publikasjonene. Nivå 2-kanaler gir ekstra uttelling og omfatter de mest ledende kanalene. De gir ut ca. 20 prosent av alle publikasjoner. Det fins i tillegg et tredje nivå, nivå – eller 0. Hvis en kanal er på nivå 0, er den ikke godkjent, og du må derfor unngå å publisere i denne. 

Hvis du ønsker å publisere i en Open Access-kanal, kan du avgrense søket i kanalregisteret slik at du får treff på kun Open Access-kanaler. Les mer om Open Access-publisering og publiseringsfond på sidene for åpen forskning

Hvordan melder du inn en publiseringskanal?

Hvis du ønsker å publisere i en kanal som viser seg ikke å være registrert på verken nivå 1 eller nivå 2 i NSDs register, kan du selv melde den inn til det nasjonale publiseringsutvalget, jf. prosedyrer for forslag til registeret. Hvis det er mulig, bør du vente med å publisere i denne kanalen inntil det nasjonale publiseringsutvalget har vurdert den. Den kan bli avvist og dermed ikke havne på nivå, jf. kriterier for godkjenning av publiseringskanaler

Hvis kanalen derimot blir godkjent av det nasjonale publiseringsutvalget, kommer den automatisk på nivå 1. For å foreslå kanaler til nivå 2 må du kontakte ditt fagorgan. Mer informasjon om dette finner du på nettsidene til Norsk publiseringsindikator (NPi). 

Registeret over vitenskapelige publiseringskanaler drives og holdes ved like gjennom et samarbeid mellom det nasjonale publiseringsutvalget (NPU) og NSD på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Ressurser

Nettstedet PhD on track har god informasjon om bl.a. å velge publiseringskanaler. 

 

Publisert 30. apr. 2018 09:57 - Sist endret 22. okt. 2020 15:41