Krav fra finansiører og myndigheter

Både Norges forskningsråd og EU (Horisont 2020) krever at vitenskapelige publikasjoner som rapporterer forskningsresultater som er finansiert av dem, skal publiseres eller gjøres tilgjengelige i åpne kanaler. Den norske regjeringen har i tillegg utarbeidet nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang.

Norges forskningsråd

Alle vitenskapelige artikler som er resultat av forskning som helt eller delvis er finansiert av Forskningsrådet, skal gjøres åpent tilgjengelige. Dette kan gjøres ved å

  • publisere Open Access eller
  • egenarkivere de aktuelle publikasjonene i et vitenarkiv, f.eks. HiØ Brage

Hvis dette kravet ikke etterleves, kan midler holdes tilbake inntil de aktuelle publikasjonene er egenarkivert, jf. Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskapelige resultater (PDF).

Forskningsrådet har også en egen nettside om åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner.

EU/Horisont 2020

Alle prosjekter som er finansiert av midler fra Horisont 2020, må sørge for at hver fagfellevurderte vitenskapelige artikkel de publiserer, er åpent tilgjengelig, jf. Horisont 2020s sider om Open Access

Regjeringen

Regjeringen har som mål at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024, og har fastsatt retningslinjer og tiltak for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.

Les mer om mål og retningslinjer på regjeringens nettsted.

Har du spørsmål til regjeringens mål og retningslinjer? Sjekk svarene som ligger på nettsidene til openaccess.no.

Publisert 30. apr. 2018 14:55 - Sist endret 19. juni 2018 10:01