Kreditering av publikasjoner og medforfatterskap

Kreditering av publikasjoner

For at en publikasjon skal kunne inngå i NVI-rapporteringen, skal forfatterens institusjonstilknytning være oppgitt i selve publikasjonen som forfatteradresse. Det er forfatterens ansvar å sørge for at dette skjer. Les mer om kreditering.

Noen ansatte ved HIØ har også et ansettelsesforhold ved en annen Cristin-institusjon. Dette fører til at man får to institusjonstilknytninger i Cristin, f.eks. til både UiO og HiØ. Det er derfor viktig at man kontrollerer at det blir registrert korrekt institusjonstilknytning til HiØ for hver publikasjon man registrerer i Cristin.

  • Man klikker "Legg til forfatter" som vanlig, søker opp navnet sitt og velger den innførselen med (P) bak.
  • Hvis man har to ansettelsesforhold/tilknytninger, vil det da stå f.eks. HiØ/UIO etter navnet.
  • Hvis man etter å ha valgt seg selv får opp feil institusjon under navnet sitt, må man klikke på «huset» til høyre for navnet sitt, huke av for avgrensning HIOF og søke opp korrekt avdeling, f.eks. avdeling for lærerutdanning. Velg fra listen og HiØ kommer opp under forfatternavnet ditt. Klikk deretter "slett" ved siden av den institusjonstilknytningen som ikke skal brukes.

Medforfatterskap og Vancouver-konvensjonen

Vancouver-konvensjonen gir retningslinjer for manuskripter levert til publikasjonene. Selv om de ikke har noen formell eller rettslig status, har Vancouver-reglene stor autorativ kraft i forskermiljøene.

Vancouver-reglene stiller tre viktige kriterier for medforfatterskap. Alle tre kriteriene skal være oppfylt:

  1. Man skal ha hatt et vesentlig bidrag i planlegging og design av prosjektet, eller deltatt i datainnsamlingen, eller deltatt i analyse eller tolking av data.
  2. Man skal ha kommet med vesentlige bidrag da manuskriptet ble skrevet eller revidert.
  3. Man skal være med og godkjenne det ferdige arbeidet som ble sendt til publisering.
  4. Det skal være enighet om å være ansvarlig for alle deler av arbeidet for å sikre at spørsmål knyttet til presisjon eller integritet til noen del av arbeidet er hensiktsmessig undersøkt og løst.

Bidragsytere som ikke tilfredsstiller disse kriteriene, skal listes i en fotnote.

Dette er krav de fleste medisinske tidsskrift bruker ved publisering av vitenskapelige artikler. Konvensjonen gir både praktiske og etiske retningslinjer for forfattere.

Selv om kravene gjelder medisinske tidsskrift, vil de fleste forskere ha nytte av å sette seg inn i konvensjonens innhold i forbindelse med publisering av forskningsresultater. 

Publisert 2. mai 2018 13:25 - Sist endret 9. mai 2018 14:08